• Koliko koristimo bonton?

    Koliko koristimo bonton?

    Ne smijemo pokleknuti u dobrom i lijepom ponašanju, davno je rečeno da „lijepa riječ i željezna vrata otvara“. Ne smijemo postati „divlji“. Ako su divljaci oko nas, pripitomimo ih Alisa W. Ovaj tjed...

    Više