• “Biti mi daj!”

    “Biti mi daj!”

    Biti mi daj! Oduvijek sam volio mjesečinu. U njoj se sve stvari čine u isto vrijeme da jesu i kao da nisu. I sebi sam tako izgledam: da jesam i kao da nisam. I kad mislim da jesam, sko...

    Više