• Zločin prema jeziku

    Zločin prema jeziku

    U Hrvatskoj vrijedi pravilo da što si nejasniji i nerazumljiviji to će te ljudi više cijeniti. Jedno je reći „žene na selu treba zaposliti“, a drugo „treba poticati zapošljavanje ženske populacije u r...

    Više