• Efekt “bandwagon”

    Efekt “bandwagon”

    Engleska riječ bandwagon je (nemaštovit) naziv za kola na kojima se inače vozi cirkuski bend. No, u engleskim govornim područjima isti se pojam koristi i za aktivnost, grupu ili pojavu koja je postala...

    Više