• Maturanti za dobar (3)

    Maturanti za dobar (3)

    U ocjenama koje su iz obveznih predmeta ostvarili učenici gimnazijskog programa najveći je udjel ocjene dobar (47,85%), vrlo dobrih je rezultata bilo 32,25%, a odličnih 8,89%. Ocjenu dovoljan dobilo j...

    Više