Tag: aleksandar knežević

Do izlaska iz siromaštva (i) smanjenjem zagađenosti zraka
VIKTOROV POUČAK

Do izlaska iz siromaštva (i) smanjenjem zagađenosti zraka

17/12/2018 6

Siromaštvo je (i)pak rezultat (ne)sposobnosti političara. Što manji BND (bruto nacionalni dohodak) to manje kompetentni političari. I kada se udruže siromaštvo i nekompetentnost, onda ispada ... Pročitaj više

Sindrom hidroelektrane u Suhom Dolu
VIKTOROV POUČAK

Sindrom hidroelektrane u Suhom Dolu

14/05/2018 3

(Ilustracija: HE Ovčar Banija) Zašto su EU projekti najvećim dijelom »hidroelektarne u Suhom Dolu«? Pa većina projekata je neproizvodna. Ne daje dodanu vrijednost. Kad završe ... Pročitaj više