• “Ferrari” koji to nije

    “Ferrari” koji to nije

    Iako su im novinari proricali sjajnu budućnost i predviđali kako će postati najuspješšniji mali GT auto, ASA-e nikada nisu stekle veliku popularnost, možžda najvišše zbog cijene Boris Jagačić Na ššt...

    Više