“Svetišta”

Svetišta

Mjesta
Koja ne diram
Riječi
Koje ne izgovaram
Brojke
Koje ne biram
Djela
Koja ne stvaram
Glazba
Koju ne sviram
Papir
Koji ne param
Vatra
Koju ne palim
Vrata
Koja ne otvaram
Vrijeme
Koje ne žalim
Misli
Koje ne zatvaram
Svjetlost
Koju sanjarim
Pjesme
Koje maštom čaram
Duša
S poklonom malim
Utjeha
S kojom razgovaram

Ladislav Prežigalo

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni