Svečano predstavljanje Englesko-hrvatskog rječnika stanične i molekularne biologije

Svečano predstavljanje Englesko-hrvatskog rječnika stanične i molekularne biologije

U srijedu, 3. travnja u 15 sati u Vijećnici Biološkog odsjeka, Rooseveltov trg 6, Zagreb, održat će se svečano predstavljanje Englesko-hrvatskog rječnika stanične i molekularne biologije u izdanju Naklade Dominović. Riječ je o prvom izdanju hrvatskog prijevoda petog izdanja djela The Dictionary of Cell and Molecular Biology (2013.), čiji je autor J. M. Lackie. Hrvatsko izdanje nastalo je prijevodom pojmova i definicija iz izvornika, uz pokušaj poštovanja konvencija različitih znanstvenih disciplina koje se preklapaju s molekularnom i staničnom biologijom. Kako bi se olakšalo snalaženje iz perspektive hrvatskog nazivlja stanične i molekularne biologije kao polazišta pretrage, na kraju knjige nalazi se »Hrvatsko-engleski popis naziva« s istaknutim brojem stranice na kojoj je moguće pronaći istovrijedni engleski naziv s pripadajućom definicijom pojma.

Prijevod je nastao suradnjom biologinja izv. prof. dr. sc. Petre Korać i prof. dr. sc. Mirjane Pavlica sa Zavoda za molekularnu biologiju Biološkog odsjeka PMF-a u Zagrebu i kroatistice terminologinje Ane Vraneša, a kao konzultanti u projektu su sudjelovali i Stjepan Cesar, doc. dr. sc. Tomislav Portada, prof. dr. sc. Mara Dominis, izv. prof. dr. sc. Maja Matulić, doc. dr. sc. Snježana Židovec Lepej, doc. dr. sc. Ana Bielen i doc. dr. sc. Petra Peharec Štefanić.

Osim sažetih definicija unutar otprilike 12.000 natuknica, rječnik je opremljen i dodacima u kojima se nalazi 37 tablica s pregledom najznačajnijih pojmova, hrvatskim nazivima SI-jedinica, simbolima, kraticama i korisnim konstantama.

Tomislav Portada