Sve veći interes za mjerama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Sve veći interes za mjerama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Posljednjih su godina sve traženije potpore za samozapošljavanje, za koje se iz godine u godinu prijavljuje sve više nezaposlenih osoba, o čemu je naš portal već pisao. Jedna od mjera, koja je dio paketa mjera Mladi i kreativni, a odnosi se na samozapošljavanje, je mjera „Tvoja inicijativa-tvoje radno mjesto“. Za nju se mogu prijaviti nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju.

Kako se u Hrvatskoj ne otvraju nova radna mjesta, a broj nezaposlenih se smanjuje u većem broju tek pred početkom turističke sezone, sve je veći interes nezaposlenih za mjerama za poticanje zapošljavanja. Tako je na početku 2014. godine bilo čak 28 293 aktivna korisnika mjera , a do 22. svibnja ove godine još su se 3 984 osobe zaposlile putem neke od aktivnih mjera. Najveći interes pokazan je za mjerom „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“. U tu je mjeru do 22. svibnja 2014. godine bilo uključeno 16 247 osoba.
Prije nekoliko mjeseci upravo je ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić najavio kako država neće imati novaca za financiranje zapošljavanja mladih osoba. Kako je ta najava pokrenula oštre kritike javnosti spram vladajućih, premijer Zoran Milanović ubrzo je demantirao ministra Mrsića. „Nakon tjedan dana nepotrebne buke i krivog informiranja javnosti oko garancija za mlade i oko programa zapošljavanja za 1600 kuna, mogu reći da smo našli načina i likvidna europska sredstva kroz nacionalni fond da se praktički uopće ne prekida zapošljavanje to jest angažiranje 5000 novih zahtjeva za ovu vrstu zapošljavanja. Nećemo čekati Garanciju za mlade, imamo sredstva. Do ljeta će svih 5000 novih zahtjeva, koji su u proceduri biti riješeno“, poručio je sa sjednice Vlade početkom travnja premijer Milanović.

Mladi i kreativni

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) 1. srpnja 2013. godine započeo je s provedbom Garancije za mlade pa je paket mjera „Mladi i kreativni“ nadopunjen s još 11 mjera koje su namjenjene mladima do 29 godina. Od 1. siječnja 2014. godine Hrvatskoj su dostupna sredstva za zapošljavanje osoba mlađih od 25 godina, a dodatne mjere koje se provode financirati će se iz Europskog socijalnog fonda i državnog proračuna. Tako se u sklopu paketa mjera „Mladi i kreativni“ nalazi 29 mjera. Jedna od mjera je „Uz pola-pola do prvog posla“, koja je namjenjena mladima do 29 godina bez radnog staža, nezaposlenim osobama bez radnog staža, te osobama romske nacionalne manjine i osobama s invaliditetom bez radnog staža.

Aktualna je i potpora za mlade „Pola-pola“ koja je osim za mlade namijenjena i za ostale skupine u društvu koje nažalost teško pronalaze zaposlenje. Među njima su hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s četvero ili više malodobne djece, roditelji djece s posebnim potrebama, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, samohrani roditelji, povratnici s odsluženja zatvorske kazne, osobe na uvjetnoj kazni, liječeni ovisnici, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi domova za djecu, udomiteljskih obitelji te odgojnih Zavoda prijavljeni u evidenciju nezaposlenih i koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u prethodnih 6 mjeseci,  mladi dugotrajno nezaposlenim osobama do 29 godina starosti bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 6 mjeseci, dugotrajno nezaposlene osobe starije od 29 godina bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci, osobe do 29 godina starosti bez završenog srednjoškolskog obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih te osobe starije od 50 godina koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

Mladima i ostalim ugroženim skupinama namjenjena je i mjera „Rad i nakon ljeta“, kao svojevrsna potpora za zapošljavanje u turizmu. Trajanje mjere je ograničeno na 12 mjeseci.

Sve veći interes za samozapošljavanjem

Posljednjih su godina sve traženije potpore za samozapošljavanje, za koje se iz godine u godinu prijavljuje sve više nezaposlenih osoba, o čemu je naš portal već pisao. Jedna od mjera, koja je dio paketa mjera Mladi i kreativni, a odnosi se na samozapošljavanje, je mjera „Tvoja inicijativa-tvoje radno mjesto“. Za nju se mogu prijaviti nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju. Osoba mora izraditi poslovni plan iz kojeg je vidljivo da je poslovna ideja održiva te osoba mora proći aktivnosti savjetovanja za samozapošljavanje u nadležnom područnom uredu. Iznos subvencije koji se dodjeljuje je 25 000 kuna za 12 mjeseci, a dodjeljeni iznos može se utrošiti na troškove otvaranja i rada poslovnog subjekta što se mora prikazati i u troškovniku koji se dostavlja uz poslovni plan. Bitno je da osoba prije pozitivnog odgovora od strane Zavoda ne registrira obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost. Potpore za samozapošljavanje do 22. svibnja 2014. godine preko HZZ-a je koristila 5 001 osoba.

Paket mjera za ženeizrada kuglica 3

Među 363 411 nezaposlenih osoba koje su bile evidentirane u HZZ-u na kraju 2013. godine, bilo je 192 106 žena. Upravo su žene zbog ekonomske krize koja je pogodila našu ekonomiju, posljednjih nekoliko godina uz mlade među najranjivijim skupinama na tržištu rada. Iz tog razloga HZZ posljednjih godina kroz pakete mjera za žene nastoji olakšati položaj žena na tržištu rada i pomoći im pri zapošljavanju. Osim mjere „Tvoja inicijativa-tvoje radno mjesto“ ženama se nudi i i mjera „Tvoja inicijativa-tvoje sezonsko radno mjesto“, kojom se želi kroz 24 mjeseca pružiti stručna i financijska podrška ženama koje su zainteresirane za otvaranje sezonskih obrta. Tu je i mjera „Čas posla“ u trajanju od 6 mjeseci. Ona je namjenjena nezaposlenim hrvatskim braniteljicama, djeci i supružnicima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, majkama s četvero i više malodobne djece, majkama djece s invaliditetom, majkama djece oboljele od malignih bolesti, samohranim majkama, povratnicama s odsluženja zatvorske kazne, ženama na uvjetnoj kazni, liječenim ovisnicama, žrtvama trgovanja ljudima, žrtvama obiteljskog nasilja, azilanticama, mladim ženama koje su izašle iz sustava skrbi domova za djecu, udomiteljskih obitelji te odgojnih Zavoda, korisnicama prava iz Zakona o socijalnoj skrbi, nezaposlenim ženama iznad 50 godina starosti, nezaposlenim ženama s invaliditetom, nezaposlenim pripadnicama romske nacionalne manjine, dugotrajno nezaposlenim mladim ženama do 29 godina starosti bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja te dugotrajno nezaposlenim ženama starijim od 29 godina bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja. Važno je da su prijavljene na HZZ-u kao nezaposlene osobe, a one se preko ove mjere zapošljavaju na skraćeno ili nepuno radno vrijeme.

Više informacija o aktivnim mjerama zapošljavanja možete pogledati ovdje.

(V.V.)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni