Svaki kapitalizam sigurna je kontracepcija jer je profit (a ne život) njegova koncepcija

Svaki kapitalizam sigurna je kontracepcija jer je profit (a ne život) njegova koncepcija

Nije Marx svojem kapitalnom djelu dao naslov Die Politik, nego Das Kapital… Svijet je danas, a poglavito hrvatski puk, doslovce opsjednut politikom, a ne zna da je ona globalnom Kapitalu samo GSM – Gromobran, Sluškinja, Maska!

Don Anđelko Kaćunko

Preporučujem kritičarima Crkve da pročitaju djelo Digitalna demencija. Kako mi i naša djeca ‘silazimo s uma’, koje je napisao ugledni njemački neuroznanstvenik i psihijatar Manfred Spitzer, Upozorava roditelje da djeci, čiji je mozak još u razvoju, ograniče vrijeme boravka ispred ekrana digitalnih medija.

Svaki kapitalizam – i ‘divlji’ i ‘pitomi’ – sigurna je kontracepcija jer je profit, a ne život, njegova koncepcija. No prva zadaća Crkve nije izravna borba na tome području, nego odgoj čovjeka za kreposti, vrednote, život i civilizaciju ljubavi, premda je to i neizravna borba protiv grijeha, opačina, kulture smrti… Dakle, slikovito rečeno, Crkva ljude uči da ako pada kiša ne psuju oblake, nego da odjenu kabanice ili otvore kišobran.

Shvatimo, kapital vlada svijetom pa su korporacije – u suradnji s raznim javnim, polutajnim i tajnim lobijima – pokretači i kontrolori svih velikih i važnih događaja u svijetu, te tako i eksploatacije tuđih materijalnih i duhovnih resursa. Nije Marx svojem kapitalnom djelu dao naslov Die Politik, nego Das Kapital… Svijet je danas, a poglavito hrvatski puk, doslovce opsjednut politikom, a ne zna da je ona globalnom Kapitalu samo GSM – Gromobran, Sluškinja, Maska!

U današnjim totalitarnim državama, zadaća da robovi zavole svoje robovanje dodijeljena je ministarstvima promidžbe, masmedijima i ‘učiteljima’. Takve razorne navode rado zaključim: Sapienti sat, a blenti ni budilica!

Za ZG-magazin, don Anđelko Kaćunko

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni