Subvencionirani pokaz za sve učenike s područja Županije?

Subvencionirani pokaz za sve učenike s područja Županije?

Županijama će se iz državnog proračuna osigurati sredstva za 75 posto cijene mjesečne karte za autobus, vlak, a najviše do visine mjesečnog limita koji za Zagrebačku županiju još uvijek nije utvrđen / Tri milijuna kuna bespovratnih sredstva Zagrebačka županija će dodijeliti svojim gradovima i općinama za otklanjanje posljedica elementarne nepogode suše, koja je proglašena 20. kolovoza za područje cijele županije, a nastala procjenjuje se na oko 100 milijuna kuna

Županijska skupština Zagrebačke županije u četvrtak je jednoglasnom odlukom  donijela Rebalans proračuna Zagrebačke županije za 2012. godinu koji iznosi 296.341.920,14 kn tj. veći je za 7.91 posto nego što je bilo predviđeno Proračunom. Skupština je donijela i polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zagrebačke županije za prvih šest mjeseci 2012. godine. Ukupni prihodi ostvareni u prvoj polovici ove godine iznose 147.440.978,97 kn, tj. 53,7 posto ukupnog plana, dok rashodi iznose 97.257.382,09 kn što je u odnosu na plan na godišnjem nivou 35,9 posto.

Skupština je donijela odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza učenika srednjih škola Zagrebačke županije. Naime, Vlada RH je 23. kolovoza donijela odluku o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju rujan – prosinac ove godine. Prema navedenoj odluci, županijama će se iz državnog proračuna osigurati sredstva za 75 posto cijene mjesečne karte za autobus, vlak, a najviše do visine mjesečnog limita koji za Zagrebačku županiju još uvijek nije utvrđen.

Župan Kožić naglasio je kako je odluka Vlade RH pozitivna i hvalevrijedna, međutim, upozorio je na određene nedostatke. „Ova odluka odnosi se isključivo na međumjesni javni linijski prijevoz, što znači da djeca koja žive u općinama ili gradovima koje nemaju javi linijski prijevoz, a takvi slučajevi postoje u Zagrebačkoj županiji, ali i drugdje u RH, nisu obuhvaćena ovom odlukom te nemaju pravo na takvu subvenciju.“

„Iako je uputom Ministarstva znanosti bilo predviđeno da se prije sklapanja ugovora s prijevoznicama mora provesti  postupak skraćene javne nabave, jučer smo dobili mišljenje Ministarstva gospodarstva da se za subvencionirani prijevoz ne mora provoditi spomenuti postupak, već da se s koncesionarima pojedinih linija može direktno sklopiti ugovor, što će uvelike olakšati i skratiti realizaciju subvencioniranog prijevoza“ – izjavio je Kožić. „Pozdravljam odluku o subvencioniranom prijevozu, međutim ponavljam, provođenje na terenu bilo bi puno jednostavnije da je odluka donesena ranije te da su definirani limiti za županije.“

„S obzirom da su naši mnogi gradovi i općine i do sada subvencionirali srednjoškolski prijevoz, a neki i do 50 posto, može se očekivati da će to nastaviti raditi i u buduće te da će svoje odluke prilagoditi novom stanju. Vjerujem kako će gotovo svi učenici srednjih škola na području Zagrebačke županije imati besplatan prijevoz“ – zaključio je župan. Važno je naglasiti kako mnogi učenici s područja Zagrebačke županije srednju školu pohađaju u gradu Zagrebu i trenutno nisu u mogućnosti dobiti subvencionirani pokaz. Temeljem Vladine odluke koja kaže da će se subvencija isplaćivati prema mjestu školovanja djeteta, a ne prebivališta, Grad Zagreb će morati sklapati ugovore s prijevoznicima s područja Zagrebačke županije.

Tri milijuna kuna bespovratnih sredstva Zagrebačka županija će dodijeliti svojim gradovima i općinama za otklanjanje posljedica elementarne nepogode suše, koja je proglašena 20. kolovoza za područje cijele županije, a koja je uzrokovala velike materijalne štete u poljoprivredi. Prema prvim izvješćima, šteta se procjenjuje na oko 100 milijuna kuna. Župan će imenovati Povjerenstvo koje će utvrditi kriterije za dodjelu financijskih sredstava. Župan Kožić je istaknuo kako je Zagrebačka županija jedina županija u RH koja je i na ovaj način pomogla svojim poljoprivrednicima.

Za vrijeme aktualnog sata vijećnike je zanimalo postoje li nove škole ili dvorane koje su puštene u funkciju početkom školske godine, kada će biti gotova športska dvorana u Mariji Gorici, kako napreduje gradnja OŠ Klinča Sela… Također, postavljala su se pitanja vezana uz realizaciju projekta ugradnje solarnih kolektora i drugih sustava obnovljivih izvora energije. Vijećnike je zanimalo u kojoj je fazi realizacija Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagreb-Istok te hoće li se obnoviti drveni most u Općini Orle koji je već četiri godine van uporabe. Postavljala su se i pitanja o provođenju novog Zakona o legalizaciji objekata te na koji način se županija uključila u pomoć pri legaliziranju poljoprivrednih objekata, itd. (zg-mag)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni