Subvencije za podizanje kvalitete usluge u turističkim objektima

Subvencije za podizanje kvalitete usluge u turističkim objektima

Natječaj vrijedan 450.000 kuna otvoren je do 26. srpnja 2012. godine / Na natječaj se mogu javiti poslovni subjekti koji se aktivno bave turizmom i imaju sjedište na području Zagrebačke županije. Financijska sredstva dodjeljivat će se za uređenje soba, za opremanje kuhinje i restorana, te za promociju turističkog objekta na području Županije

Zagrebačka županija danas je raspisala javni natječaj za dodjelu subvencija za unapređenje poslovanja i kvalitete usluga turističkih objekata – hotela, motela, pansiona, prenoćišta i hostela – za 2012. godinu. Natječaj vrijedan 450.000 kuna otvoren je do 26. srpnja 2012. godine.

Na natječaj se mogu javiti sva trgovačka društva i obrtnici koji se aktivno bave turizmom i imaju sjedište na području Zagrebačke županije. Financijska sredstva dodjeljivat će se za uređenje soba, za opremanje kuhinje i restorana, te za promociju turističkog objekta na području Zagrebačke županije.

Po navedenom natječaju korisnik može ostvariti samo jednu subvenciju i to do 50 posto prihvatljivih troškova, odnosno u iznosu do maksimalno 50.000 kuna, ovisno o namjeni. Pri dodjeli sredstava uzimat će se u obzir dosadašnji doprinos razvoju turizma, sadašnja faza realizacije projekta, sudjelovanje drugih subjekata u sufinanciranju projekta, interes tržišta za boravak u turističkom objektu za koji se podnosi zahtjev, te broj zaposlenih osoba. Dodijeljena sredstva korisnik će morati iskoristiti do 15. prosinca 2012. godine.

Tekst natječaja i prijavni obrasci nalaze se na web stranicama Zagrebačke županije (www.zagrebacka-zupanija.hr), a više informacija može se dobiti na tel. broju 01/ 6009421 ili e-mailom na a.zelic@zagrebacka-zupanija.hr. Prijave i natječajna dokumentacija dostavljaju se osobno ili poštom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, PP 974, 10001 Zagreb. (zg-mag)