Strukture i teksture crteža Darije Dolanski Majdak

Strukture i teksture crteža Darije Dolanski Majdak

(Darija Dolanski Majdak: “Čestice, atomi i molekule”)

Ciklus Strukture i teksture Darije Dolanski Majdak, snažan je autorski izričaj najdublje složenosti krhkosti ljudske osobnosti, ciklus vrlo osoban i nježan

Miroslav Pelikan

Akademska slikarica iz Zagreba, Darija Dolanski Majdak, autorica je iznimnog opusa, slojevitog i obimnog. Poznata je i cijenjena zbog niza ciklusa geometrijske motivike koji su se precizno izmjenjivali kao rezultat predanog, kontinuiranog rada u atelijeru.

Paralelno s uljima u raznovrsnim ciklusima, slikarica se prepuštala i užitku crteža, spominjem najprije ciklus Strukture i teksture na rižinom papiru ( 70 x 50 cm) iz 2013. godine, do sada neizlagan.

Ciklus je nastao na temelju mnoštva skica u trenucima slikaričinog oporavka, u trenucima promišljanja o samoj sebi, svijetu, odnosima, stanjima, o duhovnosti i neduhovnosti, o ljepoti i zdravlju, konačno.

Zanimljivo je da svaki crtež iz ovoga ciklusa prati intrigantni naslov – Biološka struktura, Dinamika razigranih krivulja, Psihodelična struktura, Spajanje elemenata u jedinstvenu cjelinu, Smjerovi i kontrasmjerovi, Zbirka znakova i tekstura….

Istraživanje površine papira bojom u komparaciji sa složenošću crteža u kojem dominiraju različiti naizgled jednostavni ili simplificirani znakovi, simboli, odnosi u središtu je pozornosti autorice dok bilježi vlastite dileme, strahove ili sretne trenutke.

“Umreženi geometrijski elementi”

Darija Dolanski Majdak kreira irealni svijet koji donekle sliči stvarnosti, njezin imaginarni svijet precizan je i u svemu određen, nema suvišnoga jer sve je na svome pomno odabranom mjestu.

Stvarni svijet posve je nesavršen, neprecizan.

Ciklus crteža Strukture i teksture zapravo je slikaričin razgovor sa svijetom koji je okružuje, koji nas okružuje, sa svijetom s kojim bi valjalo bolje komunicirati, kako bi ga bolje razumjeli, kako bi nas svijet bolje shvatio.

Darija se pomoću svojih crteža dopisuje sa svijetom, razgovara s njim,tražeći odgovore, osluškujući odjeke.

Ciklus Strukture i teksture Darije Dolanski Majdak, snažan je autorski izričaj najdublje složenosti krhkosti ljudske osobnosti, ciklus vrlo osoban i nježan.

Miroslav Pelikan