Stručnjaci prozivaju Ministarstvo zbog dvosmislenih analiza GUP-a

Stručnjaci prozivaju Ministarstvo zbog dvosmislenih analiza GUP-a

U povodu odluke kojom je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izdalo pozitivno mišljenje na izmjene zagrebačkog generalnog urbanističkog plana, Hrvatska komora arhitekata, Udruženje hrvatskih arhitekata, Udruga hrvatskih urbanista, Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata, Društvo arhitekata Zagreba, Arhitektonski fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske najavljuju javni istup koji će se održati u petak, 22.11.2019., u 12:30 sati, u Društvu arhitekata Zagreba, Trg bana J. Jelačića 3/1.

Smatraju da je argumentacija Ministarstva o GUP-u utemeljena na dvosmislenim analizama učinka takvih odluka na prostor.

1.   Zadovoljiti 51 % neke odredbe plana višeg reda nije dovoljno.
Postaje moguće pravilo da u svakom zaštićenom zelenilu može biti i 49% gradnje.

2.   Prostorni planovi imaju snagu podzakonskih akata i moraju jasno, nedvosmisleno i detaljno definirati postupanje u prostoru.
Dodavanjem formulacije „a u skladu sa Zakonom“  nije riješeno pitanje nužno potrebnog određivanja detaljnih uvjeta provedbe za pojedini zahvat u prostoru se nepotrebno objašnjava ono što je pravnim ustrojem RH već definirano.

3.   U Zakonu jasno piše da ministarstvo mora dati suglasnost na plan, te daje li je ili ne.
Zakon ne poznaje dopune niti mišljenja uz suglasnost na plan. Smatramo da Ministarstvo ni u srpnju, a ni sada prilikom izdavanja suglasnosti nije postupilo po slovu Zakona.

4.   Ministarstvo tumači da je rok od 90 dana instruktivan, a ne obvezujući. Takvih rokova u zakonima ima mnogo, koji su sada uopće obvezujući?
Da li je u postupku izdavanja Građevinske dozvole rok od 15 dana za posebne uvjete također samo instruktivan, i zapravo nema granice u kojoj se Dozvola može dobiti?

5.   Primjedbe struke na proceduralne greške i na urbanističke odluke koje su odbijene od strane Grada nisu argumentirano obrazložene.
Proceduralne greške Ministarstvo nije razmotrilo, a stručne greške izrađivač Grada nije ispravljao. Svi odgovori pisani su isključivo pravnim jezikom bez bitnog sadržaja, i na nikoji način ne izražavaju pravo stanje stvari u pogledu utemeljene urbanističke vizije ili zakonodavnog okvira koji ima za cilj kvalitetno planiranje razvoja prostora.

6.   Zakonski okvir u urbanističko-arhitektonsko-graditeljskom području je neprovediv i nedovoljno dobar.
Procjenjuje se da je danas količina mišljenja i uputa Ministarstva koji pokušavaju objasniti zakonski okvir dosegla brojku od 1000 stranica. Na primjeru GUP-a vidimo kako zakoni nisu formulirani za svrhu za koju bi trebali biti jednoznačno provedivi. Prostorno uređenje i gradnja, kao znanstveno-tehničke discipline koje imaju jasne i logične odredbe, moraju biti i jasno i logično pravno formulirane, bez mogućnosti pravnog višesmislenog tumačenja.

Stručna udruženja i ustanove, neovisno o izdanoj suglasnosti Ministarstva na GUP grada Zagreba, predlažu:

I.   Završetak izmjene i dopune GUP-a na način da se iz konačnog prijedloga izmjena i dopuna GUP-a izbace odredbe za koje je predano najviše primjedbi u javnoj raspravi te koje su sa stručnog stajališta neutemeljene i štetne za Grad Zagreb i građane.

II.   Potrebno je krenuti u izradu Novog GUP-a Grada Zagreba kojim će se, na ažuriranim i novim podlogama planirati prostorno uređenje i razvoj Grada Zagreba u 21. stoljeću.

III.   Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja treba žurno krenuti u proces izrade novog zakonodavnog okvira prostornog uređenja i gradnje, koji će biti jasan i jednoznačan za provedbu, te potpuno razumljiv svima koji ga koriste, a na korist učinkovite zaštite neizgrađenog prostora te urbane preobrazbe i sanacije izgrađenog prostora, a sve temeljeno na strukovnim politikama donesenim demokratski između svih strukovnih institucija, udruženja i pojedinaca.

Dopis u .pdf formatu dostupan je na poveznici.

(ZG-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni