Stranke iz Gradske skupštine do kraja godine dobivaju još 1,92 milijuna kuna

Stranke iz Gradske skupštine do kraja godine dobivaju još 1,92 milijuna kuna

Strankama koje imaju najmanje jednoga gradskog zastupnika u zagrebačkoj Skupštini do kraja godine bit će uplaćeno još oko 1,92 milijuna kuna, objavljeno je u utorak u Službenom glasniku Grada Zagreba.

Riječ je o novcu namijenjenom redovito godišnjem financiranju političkih stranaka za što je u gradskom proračunu za 2021. osigurano 2,7 milijuna kuna. Iznos za razdoblje od siječnja do 14. travnja u 780.001,12 kuna je već doznačen.

Sukladno Odluci o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2021. stranke dobivaju jednaki iznos za svakog gradskog zastupnika, odnosno 39.425 kuna po zastupniku.

Kako platforma Zagreb je naš! ima najveći broj (19) gradskih zastupnika, pripast će im i najveći iznos, ukupno 788.500 kuna. Iza njih slijede SDP koji treba dobiti još 205.00 te HDZ kojemu slijedom broja zastupnika treba biti uplaćeno još 201.00 kuna.

Za svakoga izabranoga gradskog zastupnika podzastupljenog spola pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog za svakoga gradskog zastupnika.

1.

ZAGREB JE NAŠ!

– 10 gradskih zastupnica

x

43.367,53

433.675,30

– 9 gradskih zastupnika

x

39.425,03

354.825,26

UKUPNO

788.500,56

2.

SDP

– 2 gradske zastupnice

x

43.367,53

86.735,06

– 3 gradska zastupnika

x

39.425,03

118.275,09

UKUPNO

205.010,14

3.

HDZ

– 1 gradska zastupnica

x

43.367,53

43.367,53

– 4 gradska zastupnika

x

39.425,03

157.700,12

UKUPNO

201.067,65

4.

“STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”

– 2 gradske zastupnice

x

43.367,53

86.735,06

– 3 gradska zastupnika

x

39.425,03

118.275,08

UKUPNO

205.010,14

5.

DP

– 4 gradska zastupnika

x

39.425,03

157.700,12

UKUPNO

157.700,12

6.

NL

– 2 gradske zastupnice

x

43.367,53

86.735,06

– 1 gradski zastupnik

x

39.425,03

39.425,03

UKUPNO

126.160,09

7.

MOST

– 3 gradska zastupnika

x

39.425,03

118.275,09

UKUPNO

118.275,09

8.

ORaH

– 1 gradski zastupnik

x

39.425,03

39.425,03

UKUPNO

39.425,03

9.

HSLS

– 1 gradski zastupnik

x

39.425,03

39.425,03

UKUPNO

39.425,03

10.

ZELENA LISTA

– 1 gradski zastupnik

x

39.425,03

39.425,03

UKUPNO

39.425,03

SVEUKUPNO

30+17=47

1.919.988,88

*Izvor tablice: Službeni glasni Grada Zagreba

 (ZG-mag)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni