Stipendije za pripadnike romske nacionalne manjine

Stipendije za pripadnike romske nacionalne manjine

Grad Zagreb je u srijedu 30. rujna raspisao Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike pripadnike romske nacionalne manjine za šk.god 2015./2016. Dodijelit će se najviše 50 stipendija, a pravo sudjelovanja na Natječaju imaju učenici koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

• da su državljani Republike Hrvatske;

• da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno zadnjih pet godina;

• da su pripadnici romske nacionalne manjine prema popisu birača (za punoljetne osobe), popisu birača jednog od roditelja (za maloljetne osobe), rodnom listu ili svjedodžbi škole;

• da nisu stariji od 20 godina;

• da nisu, osim iz opravdanih razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom), ponavljali razred u srednjoj školi;

• da su redoviti učenici srednje škole u Gradu Zagrebu, odnosno Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici;

• da su završili 8. razred s prosjekom ocjena od najmanje 3,0 ako Stipendiju traže za 1. razred srednje škole;

• da su završili prethodni razred srednje škole s prosjekom ocjena od najmanje 3,0;

• da nisu učenici privatnih srednjih škola.

Iznos Stipendije utvrđuje se u iznosu od 20 % prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj – kolovoz 2015. godine. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba su uspjeh u školovanju, postignuti i priznati izvanškolski rezultati tijekom srednjoškolskog obrazovanja te ranije korištenje Stipendije. Molbe za dodjelu Stipendije dostavljaju se poštom preporučeno u roku 15 dana od dana objave Natječaja u Večernjem listu i na web stranici Grada Zagreba na adresu: Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, 10000 Zagreb, Ilica 25, s naznakom “za natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine” ili se predaju na istoj adresi u sobi 62, III kat.

Uz molbu za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike pripadnike romske nacionalne manjine potrebno je priložiti:

 1) rodni list u izvorniku, ne stariji od mjesec dana,

2) domovnicu (preslika),

3) uvjerenje o prebivalištu u izvorniku, ne starije od mjesec dana,

4) ovjerenu potvrdu iz popisa birača izdanu od strane nadležnog tijela za osobe starije od 18 godina (u izvorniku) ili ovjerenu potvrdu iz popisa birača jednog od roditelja izdanu od strane nadležnog tijela za maloljetne osobe (u izvorniku)

5) potvrdu o upisu u srednju školu školske godine 2015./2016.,

6) svjedodžbe prethodnih razreda srednje škole (preslike), odnosno završenog 8. razreda osnovne škole,

7) dokaz o osvojenim nagradama na državnim i međunarodnim natjecanjima,

8) životopis.

Potvrda iz popisa birača (za punoljetne osobe) ili potvrda iz popisa birača jednog od roditelja (za maloljetne osobe) dostavlja se ako podatak o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini nije vidljiv iz rodnog lista.

Prijedlog liste kandidata bit će objavljen na oglasnim pločama područnih ureda Gradske uprave i web stranici Grada Zagreba u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.

Više informacija se može dobiti na službenoj mrežnoj stranici Grada Zagreba, gdje se može prouzeti i obrazac prijave. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni