Stipendija Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom

Stipendija Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom

Poznato je da Grad Zagreb dodjeljuje više vrsta stipendija, a u sklopu Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, 2007./2008. godine, dodjeljuju se i stipendije učenicima i studentima s invaliditetom.

Tako će za akademsku godinu 2016./2017. Grad Zagreb studentima s invaliditetom dodijeliti 8 stipendija, a učenicima za školsku godinu 2016./2017. 9 stipendija.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije Grada Zagreba imaju studenti koji su registirani prema Zakonu o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom. Bitno je da nisu ponavljali godinu studija, osim iz opravdanih razloga (što se dokazuje vjerodostojnom  medicinskom dokumentacijom liječnika specijalista). Jedan od uvjeta je i da su redoviti studenti prve ili više godine preddiplomskog sveučilišnog studija ili stručnog studija u Gradu Zagrebu, prve ili više godine integriranog sveučilišnog studija u Gradu Zagrebu odnosno prve ili druge godine diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskoga stručnog studija u Gradu Zagrebu i da su završili prethodne godine studija u Gradu Zagrebu. Potrebno je da imaju neprekidno prebivalište u Gradu Zagrebu najmanje tri godine do dana upisa u program za koji se podnosi molba za Stipendiju te da su državljani Republike Hrvatske. Apsolventi ne mogu aplicirati za ovu stipendiju.

Iznos Stipendije, za studente i učenike, utvrđuje se u visini 50 posto prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje od siječnja do kolovoza tekuće godine.

Rok za podnošenje molbi na natječaj je zaključno s 24. studenim.

Što se tiče učenika s invaliditetom, pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije Grada Zagreba imaju učenici koji su registrirani prema Zakonu o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom. Ne smiju biti ponavljači, osim iz opravdanih razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom liječnika specijalista). Potrebno je da su redovni učenici srednje škole u Gradu Zagrebu, odnosno Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici i da su završili prethodni razred škole s najmanje dobrim uspjehom; da imaju neprekidno prebivalište u Gradu Zagrebu najmanje tri godine od dana upisa u program za koji se podnosi molba za Stipendiju te da su državljani Republike Hrvatske, ne stariji od 20 godina.

Rok za podnošenje molbi na natječaj također je zaključno s 24. studenim.

Obrazac zamolbe te detaljnije upustvo o potrebnim dokumentima koji se prilažu uz prijavu, moguće je preuzeti na službenim mrežnim stranicama Grada Zagreba.

Korisnik/ica Stipendije Grada Zagreba ne može istodobno biti korisnik/ica neke druge stalne novčane stipendije.

(Zg-magazin)