Statistički ljetopis Zagreba za 2017. dostupan i na internetu

Statistički ljetopis Zagreba za 2017. dostupan i na internetu

Ljetopis koji bilježi 66. godinu objavljivanja, značajno je revidiran i unaprijeđen novim sadržajima, koji dosad nisu bili zastupljeni u ovoj publikaciji

Najnovije statističke podatke o društveno-gospodarskim kretanjima u Gradu Zagrebu mogu se pronaći u nedavno objavljenom Statističkom ljetopisu Grada Zagreba 2017, čija je tiskana verzija predstavljena u prosincu 2017. godine u ZgForumu, Gajeva 27, Zagreb. Nakladnik ove sadržajno najobuhvatnije statističke publikacije s višegodišnjim slijedom numeričkih podataka o Gradu Zagrebu, koji s prekidima izlazi od 1931., je Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, a od 2005. dostupan je i na internetskim stranicama Grada Zagreba ( http://www1.zagreb.hr/zgstat/ljetopis2016.html ).

Statistički ljetopis Grada Zagreba 2017, uz uvodno poglavlje, sadrži 24 poglavlja u kojima su prikazani standardizirani i usporedivi podaci o društveno-gospodarskim kretanjima u Gradu Zagrebu. Većina podataka rezultat je statističkih istraživanja utemeljenih na Programu statističkih aktivnosti Republike Hrvatske i usklađenih s međunarodnim metodologijama.

U uvodnom dijelu Zagrebački identiteti prikazani su politički podaci, podaci o Nagradama Grada Zagreba, počasnim građanima, ustrojstvu Grada, te drugi osnovni podaci o Gradu Zagrebu, koji su prikupljeni od raznih institucija i suradnika koji pri svome radu bilježe statistički relevantne podatke za svoja područja djelatnosti I dodatno obogaćuju Ljetopis.

Ovaj Statistički ljetopis Grada Zagreba 2017 bilježi 66. godinu objavljivanja, značajno je revidiran i unaprijeđen novim sadržajima, koji dosad nisu bili zastupljeni u ovoj publikaciji.

Primjerice, cijelo poglavlje Poljoprivreda i šumarstvo ažurirano je novim podacima, a prikazani su i novi podaci o gradskim vrtovima i ekološkoj proizvodnji.

U poglavlju Prijevoz i komunikacije po prvi put prikazani su podaci o biciklima, biciklističkim stazama, gradskoj željeznici te podaci o elektroničko-komunikacijskim uslugama. U području Komunalnih djelatnosti prikazani su podaci o vatrogasnim intervencijama, a u području Zaštite prirode i okoliša prikazani su podaci o reciklažnim dvorištima.

Isto tako, ažurirani su podaci iz područja Cijene, Robna razmjena s inozemstvom, Sport i Socijalna zaštita.

Radi lakšeg snalaženja metodološka objašnjenja su prikazana uz poglavlja u kojima se objavljuju statistički podaci.

Osim sadržajnih promjena, ovaj Ljetopis ističe se svojom grafičkom atraktivnošću, jer je prvi put tiskan u boji (radi lakšeg snalaženja svako poglavlje je različite boje), grafički je osuvremenjen novim prikazom podataka, moderniziranim kartama naselja i gradskih četvrti, ali i novim kartama u pojedinim poglavljima, kao što su Stanovništvo i Obrazovanje.

Na ovaj način prikazani pouzdani i nepristrani statistički podaci omogućavaju nužnu činjeničnu osnovicu potrebnu širokom krugu korisnika u upravi, gospodarstvu i znanosti te pojedincima za izradu stručnih i znanstvenih analiza, prognoza i planiranja poslovanja te donošenja odluka u raznim sferama društvenoga, ekonomskoga, prostornoga i političkog života. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni