Stari most u Sisku i vijadukt Jezerane na poštanskim markama

Stari most u Sisku i vijadukt Jezerane na poštanskim markama

Hrvatska pošta danas pušta u optjecaj prigodni poštanski blok iz serije „Mostovi i vijadukti“. Motivi prigodnog izdanja su stari most u Sisku i vijadukt Jezerane, a nominalna vrijednost ovih dviju poštanskih maraka koje čine blok je 6,50 kuna. Autor poštanskog bloka je Dean Roksandić, dizajner iz Zagreba, koji je prilagodio za tisak fotografije Marija Romulića i Dražena Stojčića. Naklada iznosi 30 000 blokova, a Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).

Stari most preko rijeke Kupe u Sisku sagrađen je 1934. godine prema projektu inženjera Milivoja Frkovića. S prilaznim rampama ukupna duljina mosta je 400 metara i ima sedam otvora premoštenih svodovima. Veliki segmentni svodovi premošćuju Kupu, dok mali obalni eliptični presvođuju obalne ulice. Prijelaz se pruža od Rimske ulice na lijevoj obali do Žitne obale na desnoj obali rijeke. Pješaci imaju pristup mostu preko rampi i spiralnih stubišta na oba upornjaka i s obje strane mosta kroz prilazne hodnike iz obalnih otvora. Osnovno gradivo mosta je beton, a sve vidljive površine su od opeke i klesanoga kamena. Ljepoti mosta posebno pridonose fino i bogato oblikovani detalji stupova, čela svodova, ograde, kao i vijenac s poduprtim zupcima. Stari most preko rijeke Kupe u Sisku, remek-djelo hrvatske mostogradnje prve polovice 20. stoljeća, može se usporediti s mostovima europskih metropola te mu je teško naći premca među našim mostovima tog razdoblja.

Na autocesti A1 Zagreb – Split netom nakon izlaska iz tunela Mala Kapela nalazi se vijadukt Jezerane dug 668 metara. Vijadukt Jezerane prelazi suhu dolinu u kružnom zavoju radijusa 900 metara te ju premošćuje na najvećoj visini od 46 metara. Ime je dobio po naselju Jezerane koje se nalazi na dnu doline ispod objekta. Ukupnu duljinu objekta čini 16 raspona i dva upornjaka, a u poprečnom smjeru riječ je zapravo o dvama identičnim paralelnim objektima širine 28,9 metara. Prometni profil na objektima sastoji se od dvaju voznih trakova i jednog zaustavnog traka te revizijskih staza sa zaštitnom i pješačkom ogradom. Vijadukt Jezerane pušten je u promet 2005. godine prilikom otvaranja autoceste A1 Zagreb – Split. Projektanti su Gordana Trogrlić, Stjepan Kralj i dr. sc. Petar Sesar. Vijadukt Jezerane dobro je uklopljen u krajolik, no da bi ga se sagledalo u punoj veličini, potrebno je proći državnom cestom D-23 i zaustaviti se u naselju Jezerane. (zg-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni