“Srijeda”

“Srijeda”

Srijeda

Srijeda stoji u sredini tjedna,
Između dana,
Ko mekana sredina kruha,
Kao nos posred glave
Između lijevog i desnog uha.
Tjedan je sendvič
Sa srijedom u sredini,
Mogao bi i kolač biti
U kojem bi srijeda bila
Fila.
Ako kada srijedu
Miševi izjedu,
Tjedan se neće izopačiti,
Bit će još ljepši.
Kroz rupu u tjednu
Čitaoci će se moći provlačiti.
Zvonimir Balog

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni