“Sramota je što jedna takva politička manjina mijenja povijest Zagreba!”

“Sramota je što jedna takva politička manjina mijenja povijest Zagreba!”

U povodu sjednice Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova pri Gradskoj skupštioni, razgovarali smo s čelnim ljudima iz Vijeća gradske četvrti Donji grad. Petar Paradžik, predsjednik spomenutog vijeća smatra da se ovdje radi o kršenju svih demokratskih pravila, s obzirom da čelnika Odbora Zlatka Hasanbegovića ne interesira mišljenje mjesnih odbora i vijeća gradskih  četvrti.

Smatra kako se radi direktno o interesu Hasanbegovića. Paradžik smatra kako stranku “Neovisni za Hrvatsku” ne interesira demokracija, te da to rade ako mogu i smiju. Nada se kako do promjene neće doći i da će spomenuta inicijativa propasti. Zaključuje kako je sramota što jedna takva politička manjina da sa trgovinom mijenja povijest Zagreba.

Njegov zamjenik iz Vijeća, a ujedno i predstavnik platforme Zagreb je naš, Vilim Matula potvrđuje upravo što je rekao i Paradžik, te zaključuje da će, ako bude potrebno, ujesen krenuti sa određenim akcijama. (M. K.)