Solistički koncert u Staroj gradskoj vijećnici

Solistički koncert u Staroj gradskoj vijećnici

U Staroj gradskoj vijećnici, u Ćirilometodskoj 5. u srijedu 27. ožujka  u 20 sati održava se koncert u ciklusu „Glazbenici u Gradskoj skupštini“, u  povodu 22. svečanosti Pasionske baštine 2013.

Riječ je o solističkom koncertu „ Iz svjetskog pasionskog pologa“ na kojem će se izvoditi skladbe:

Arije i recitativi – Kantata BWV 170 J. S. Bacha i  Passion BWV 244 i Fantasia in c BWV 906 od Matthäusa.  Ulaz na koncert je slobodan.

izvode:

Ivana Srbljan, mezzosopran

Marta Lončar, sopran

Davor Ljubić, klavir

Katarina Grubić, oboa (zg-m)