Socijalni turizam – rastuća kategorija turističkog sektora

Socijalni turizam – rastuća kategorija turističkog sektora

Razvoj turizma za goste niže platežne moći zahtijeva analizu ponude i potražnje kao i procjenu tržišnog potencijala socijalnih turista. Iduće godine u Zagrebu se održava Svjetski Kongres socijalnog turizma

»Turizam za sve«, poruka je Međunarodne organizacije za socijalni turizam (ISTOZ) koja ističe kako je odmor i razonoda temeljno ljudsko pravo koje moraju prakticirati svi ljudi. Posebice marginalne društvene skupine (invalidi, stariji), odnosno oni kojima je na bilo koji način to uskraćeno. To će biti i tema Svjetskog kongresa socijalnog turizma koji će se održati 2016. godine u Zagrebu u organizaciji Udruge za kulturu osoba oštećena sluha »Svijet tišine«. Zeleno su svjetlo dali i Ministarstvo turizma, Institut za turizam, Turistička zajednica grada Zagreba i dr.

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, socijalni turizam definira kao turizam budućnosti koji treba dalje razvijati. Ustroj će mu obuhvatiti institucionalno organiziranje dionika stvaranjem Nacionalne udruge za socijalni turizam, širenjem svijesti javnosti o tom turističkom gospodarskom segmentu, kojeg je Globalnim etičkim kodeksom usvojila i Svjetska turistička organizacija.

Turistička središta dostupna manje privilegiranim putnicima

Cilj mu je da i manje privilegiranim putnicima budu dostupna turistička središta u praznijem dijelu sezone što bi osiguralo potrebu za radnim mjestima, produžila bi se tako turistička poslovna godina, ali i osigurali prihodi. To više jer se sve više zemalja Europske unije oslanja na turizam kao glavni izvor prihoda. Prema riječima mr. sc. Mirjane Dobranović predsjednice Udruge za promicanje istih mogućnosti (UPIM) realizacija socijalnog turizma zamišljena je kroz program Calypso koji obuhvaća četiri grupacije socijalno ugroženih: mlađe odrasle osobe od 18 do 30 godina, financijski opterećene obitelji, umirovljenike i osobe starije od 65 godina.

Kada bi socijalni turizam pravovaljano zaživio u praksi, ističe ona, turističko bi tržište itekako živnulo, među ostalim i kroz jeftinije aranžmane (u ljetnoj sezoni, za Božić i Uskrs su dvostruko skuplji) odnosno organiziranjem tematskih praznika (Međunarodni dan starijih osoba, invalida, mladih…) . Pokazalo se, primjerice, da Španjolska uvelike bilježi povrat novca na tako uloženi kapital što ne čudi, jer Španjolci broje čak 300 Centara specijaliziranih za obiteljski turizam poznat kao Family Holiday Association.

U Francuskoj već tradicionalno postoje kompleksi turističkih naselja kojima kapacitete pune gosti niže platežne moći i to bonovima. Njih tamošnja Agencija prosljeđuje sindikatima, komercijalnom sektoru i lokalnoj samoupravi odnosno pojedincima. Oni ih u konačnici zamjenjuju za turističke usluge u naseljima ili odmorištima, ali i na Francuzima inozemnom teritoriju. U Mađarskoj su turisti s bonovima izuzeti od plaćanja poreza, a dio njegove vrijednosti socijalno ugroženi podmiruju s manje od 50 posto dok o ostatak nadomješta država. Takav oblik turizma pokazalo se prosječno koristi oko 500.000 Mađara.

Kako bi se i u Hrvatskoj uveo socijalni turizam nužno je, kaže mr. Dobranović, analizirati stanje turističke ponude i potražnje kako kod nas tako i Europskoj uniji odnosno procijeniti tržišni potencijal socijalnog turizma i turista. To će biti teže jer često iste osobe ulaze u više kategorija poput umirovljenika s invaliditetom, invalida, osoba lošijeg imovinskog stanja…

U Hrvatskoj skromna ponuda smještaja socijalnim turistima

Kada je o smještaju pripadnika socijalnog turizma riječ, ponuda je u Hrvatskoj skromna pa zato smještaj i usluge socijanog turizma moraju biti poticane od države. Uspostavljanje takvog sustava treba biti u ponudi hotela, kampova, hostela, prenoćišta, lječilišta, turističkih naselja, odmarališta i dr.Europska unija broji 65 velikih hotelskih lanaca od čega su tek tri orijentirana turistima niže platežne moći sa 1363 hotela. Postoji i 14 hotelskih lanaca za goste prvenstveno srednje ali i niže platežne moći sa 4.872 hotela.

Snježana Kratz