Smrtnost od onkoloških bolesti u Hrvatskoj među najvišima u Europi

Smrtnost od onkoloških bolesti u Hrvatskoj među najvišima u Europi

»Dugoročni cilj naše javnozdravstvene akcije jest smanjenje mortaliteta i uspostava registara ishoda liječenja. To neće biti moguće bez Nacionalnog plana borbe protiv raka«, upozorila je Vukota

U sklopu Svjetskog dana borbe protiv raka (World Cancer Day) 27. rujna pokrenuta je trogodišnja globalna kampanja 2016.-2018., kojoj se Hrvatska pridružila nacionalnom javnozdravstvenom kampanjom Reci rukama (Talking hands). Kampanja s porukom »Mi možemo. Ja mogu.« je predstavljena na jučerašnjoj konferenciji za novinare u Hrvatskom novinarskom domu, u organizaciji udruge Sve za nju i Koalicije udruga u zdravstvu.

Ideja nacionalne kampanje je priključivanje globalnim naporima da se proširi poruka »Mi možemo. Ja mogu.« i da se učini više na području prevencije, ranog otkrivanja rake te osigura kvalitetnije liječenje i sveobuhvatna skrb za oboljele.

Na konferenciji je istaknuta potreba donošenja i implementacija sveobuhvatnog Nacionalnog plana borbe protiv raka, budući da je pojavnost i smrtnost zloćudnih bolesti u Hrvatskoj u stalnom porastu, za razliku od drugih članica EU. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, na godinu u našoj zemlji od raka oboli 21434 osoba, a umre ih 13939, to jest svaki dan od raka umre 38 osoba.

Glavna tajnica udruge Sve za nju Ljiljana Vukota upozorila je da je smrtnost od onkoloških bolesti među najvišima u Europi: »Dugoročni cilj naše javnozdravstvene akcije jest smanjenje mortaliteta i uspostava registara ishoda liječenja. To neće biti moguće bez Nacionalnog plana borbe protiv raka i zato pozivam zdravstvenu administraciju i nove političke strukture da shvate kako je to ključni nacionalni interes«.

Predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu Ivica Belina pozvao je na aktivno uključivanje pacijenata u proces donošenja i implementacije Nacionalnog plana borbe protiv raka: »Iako se čini da se povremeno ne razumijemo, vjerujem da smo mi pacijenti i zdravstveni djelatnici, liječnici, zdravstvena administracija i državna uprava na istoj strani. Svima nam je zajednički cilj smanjivanje broja oboljelih i umrlih od raka i poboljšanje kvalitete života oboljelih i njihovih obitelji«.

Ocijenio je da se zajedničkim naporima mogu poboljšati rezultati preventivnih programa i programi ranog otkrivanja bolesti, osigurati pravovremena i ujednačena dostupnost zdravstvene zaštite, kao i uvođenje inovativnih načina liječenja i inovativnih lijekova za bolje ishode liječenja i veće zadovoljstvo pacijenata i medicinskog osoblja.

U svim zdravstvenim ustanovama moguće je provoditi jednako liječenje onkoloških bolesnika, jer se danas liječenje razlikuje čak i unutar iste ustanove, ovisno o raspoloživom novcu. Centralizacijom nekih postupaka moguća je ušteda od 20 do 30 % novca koji se potroši na liječenje onkoloških bolesnika, upozorio je predstojnik Klinike za onkologiju KBC-a Zagreb prof. Stjepko Pleština.

O kampanji »Mi možemo. Ja mogu«

Ideja nacionalne kampanje je priključivanje globalnim naporima da se proširi poruka »Mi možemo. Ja mogu.« i da poduzmemo nešto za prevenciju, rano otkrivanje i kvalitetnije liječenje i sveobuhvatnu skrb za oboljele. To je poziv svima da se uključe jer svaka aktivnost se računa i svi možemo nešto učiniti. Nacionalna javnozdravstvena kampanja u Hrvatskoj provodit će se na dvije razine, elektroničkoj na društvenim mrežama i mrežnim stranicama kampanje i kroz javne promocije u državnim, zdravstvenim i akademskim ustanovama, te u četiri glavna regionalna centra Hrvatske.

Dodatna aktivnost koja će osvježiti koncept kampanje jest tematska e-razglednica Hrvatske pošte, kojom svoju poruku šaljete na fizičku adresu odabrane osobe u obliku razglednice s personaliziranom fotografijom i porukom, što je doprinos Hrvatske pošte koja je prepoznala potrebu da se uključi u kampanju.

Podrška nacionalnoj kampanji iskazuje se pisanjem poruke na ruku i slanjem na www.mi-mozemo-ja-mogu.hr ili #MiMožemoJaMogu, odnosno na www.worldcancerday.org. (zg-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni