Smanjena konzumacija droge kod mladih

Smanjena konzumacija droge kod mladih

(Foto: PUZ)

U prostorijama Policijske uprave zagrebačke danas su predstavljeni rezultati preventino-represivne akcije usmjerene na rizično ponašanje maloljetnika. Akcija se provodila tijekom tri vikenda, a rezultati su pokazali da je konzumacija droge kod mladih u opadanju.

U provedbi akcije sudjelovali su svi rodovi policije u suradnji s Državnim inspektoratom, a obuhvaćeno je sveukupno 410 lokacija te je obavljeno je ukupno 356 provjera identiteta osoba mlađih od 18 godina. Bez pratnje roditelja ili odrasle osobe je nakon 23 sata zatečeno 48 mlađih od 16 godina.

»Evidentirana su 28 prekršaja mladih, a najčešće su to prekršaji protiv javnog reda i mira (odavanje alkoholu, vika, galama) te zlouporaba opojnih droga. Najčešće je riječ o marihuani«, rekla je Rosana Kišur iz Službe za javni red PUZ-a.

Rizična ponašanja u sebi nose opasnost da mladi postanu žrtve ali i počinitelji raznih prekršaja i kaznenih djela te također nose rizik od nastanka različitih ovisnosti (kocka, alkohol ili droga), a cilj ovih mjeri i radnji u akciji je prvenstveno usmjereno na prevenciji, napominju u PUZ-u.

»Bilježimo pad mladih počinitelja koji konzumiraju droge, a tome pomaže što policija kontinuirano provodi interaktivne radionice s mladima u odgojno obrazovnim ustanovama«, poručila je glasnogovornica PUZ-a Marija Goatti.

Dodaje kako mladi prekršitelji najčešće djeluju u grupama, a čemu pridonose droge i alkohol. Također primjećuju da se vršnjačko nasilje s ulica preselilo na društvene mreže, gdje bilježe porast prekršaja računalnih prijevara.

Voditeljica Odjela maloljetničke delinkvencije, Nikolina Grubišić Požar napominje kako mladi prekršitelji najčešće djeluju u skupinama te kako alkohol i druga opojna sredstva doprinose da se granice prijeđu te se onda čine kaznena djela. I dalje predjnače kaznena djela krađe. »U zadnje vrijeme, razvojem raznih tehnologija i društvenih mreža, sve je više kaznenih djela računalnih prijevara i slično«, napomenula je.

Voditelj Službe za sigurnost cestovnog prometa PUZ-a Tihomir Svatoš predstavio je akciju ‘Djeca prijatelji u prometu’ koja se i dalje provodi. Nadzirali su prekršaje u okolici škola, od kojih su najčešći neprilagođena brzina, nepropisno parkiranje i nevezivanje pojasa, čija je kazna s 500 podignuta na 1000 kuna.

Podsjeća da djeca viša od 150 cm mogu sjediti na prednjem sjedalu, od 135 – 150 cm na stražnjem sjedalu, a za djecu nižu od 135 cm moraju se obavezno koristiti sjedalice.

U akciji su uhvatili dvoje maloljetnika za upravljačem vozila bez vozačke dozvole ni navršenih 18 godina i 16 mladih vozača pod utjecajem alkohola i droga. (ZG-m)