Slijede nam drakonske kazne za neodvajanje otpada

Slijede nam drakonske kazne za neodvajanje otpada

Kazne za građane iznose i do 10 000 kuna. Već sljedeća kazna iznosi 5000 kuna. Ona će se ispostaviti korisniku koji rasipa otpad oko spremnika, ali i ako se iz kante pojave neugodni mirisi (što je ljetima teško izbjeći)!

Iako je Gradska skupština u utorak usvojila Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu (.pdf), nužno je razjasniti neke pojedinosti. Na početku treba pojasniti kako će svi građani Zagreba od 1. veljače početi dobivati kante za miješani komunalni otpad, biootpad, otpadni papir i karton te za plastiku i otpadnu metalnu ambalažu.

Tako ćete, primjerice, miješani komunalni otpad prikupljati u označenim vrećicama zapremnine 60 litara i to samo u slučaju povremenog korištenja javne usluge iznad obvezne minimalne javne usluge. Osim toga, u Odluci stoji da se spremnici za odvojeno prikupljanje otpada moraju se nalaziti na obračunskom mjestu kod korisnika usluge u za to predviđenim zaključanim smetlarnicima i podrumima, haustorima, ograđenim dvorištima.

Kada je riječ o odvozu spomenutog otpada predlagatelj ove odluke, odnosno gradonačelnik, tvrdi kako to ovisi i o vrsti otpada. Tako će najmanja učestalost odvoza miješanog komunalnog otpada biti jednom tjedno, bio otpada također jednom tjedno, dok će će otpadni papir i karton odvoziti dvaput mjesečno, kao i otpadna plastike i metalna ambalaža.

Tvrtke koje će obavljati odvoz spomenutih vrsta osobe kroz rok od tri mjeseca dostavit će stanarima po dva primjerka ugovora koje će oni morati potpisati u roku od 15 dana.

U Odluci piše i da je davatelj usluge dužan osigurati dovoljan broj propisno označenih spremnika za odvojeno sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada na javnoj površini, na primjerenoj udaljenosti od obračunskog mjesta korisnika usluge sukladno Planu lokacija.

Cijena odvoza otpada izračunavat će se sukladno cjeniku i broju pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju.

Ono što je najviše razljutilo oporbene gradske zastupnike na sjednici Skupštine u utorak su kazne za građane koje se kreću i do 10 000 kuna. Već sljedeća kazna iznosi 5000 kuna. Ona će se ispostaviti korisniku koji rasipa otpad oko spremnika, ali i ako se iz kante pojave neugodni mirisi. Kazna za nepropisno odlaganje glomaznog otpada će iznositi 3000 kuna. Isti iznos plaćat će se i ako se u kantama nađe otpad koji tamo ne pripada (npr. plastika u spremniku za biootpad i sl.). Najmanja kazna od 250 kuna predviđena je za uništavanje ili oštećivanje kanti postavljenih na javnoj površini za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Kao olakotna okolnost bit će to da se za prvi prekršaj korisnik usluge može s pismenom opomenom.

Sadržaj kanti za otpad i pridržavanje odredaba Odluke provjeravat će komunalni redari. Stoga je gradska zastupnica  Anka Mrak-Taritaš na konferenciji za novinare uoči glasovanja o prijedlogu ironično ustvrdila da će se komunalni redari baviti sa svime, a u dogledno vrijeme možda i “s rastavama brakova”. (M. K. / B. J.)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni