Skupština usvojila urbanistički plan uređenja Groblja Jakuševec i Plan razvoja palijativne skrbi

Skupština usvojila urbanistički plan uređenja Groblja Jakuševec i Plan razvoja palijativne skrbi

Gradska skupština u srijedu je usvojila Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Groblje Jakuševec te Plan razvoja palijativne skrbi u Zagrebu. Jakuševečko groblje nastalo je u prvoj polovini 19. stoljeća, kada je izgrađena župna crkva sv. Marka Evanđelista 1832. godine. Grobljem se koriste stanovnici sljedećih okolnih naselja – Hrelić, Mičevec, Grdovčak, Petruševec i sâm Jakuševec. Veličina groblja iznosi 0,60 ha gdje se nalazi oko 1000 grobova. Godišnje se napravi tridesetak ukopa.

Odlukom o donošenju GUP-a grada Zagreba, člankom 19., predviđena je mogućnost povećanja postojećih manjih gradskih groblja u okviru lokalnih potreba i prostornih mogućnosti, a postojećoj površini gradskog groblja Jakuševec iskorištene su sve prostorne mogućnosti za gradnju novih ukopnih mjesta.

Urbanističkim planom uređenja planira se osigurati prostorne preduvjete za izgradnju novih ukopnih mjesta i drugih potrebnih pratećih sadržaja, vodeći računa o uklapanju planirane cjeline groblja u okolni prostor. Prema odredbama članka 16. Pravilnika o grobljima propisano je da se organizacija i uređenje prostora novih groblja, kao i proširenje postojećih u površini većoj od 20 % ukupne površine groblja, utvrđuje Detaljnim planom uređenja.

Kad je pak riječ o obrazloženju Planu razvoja istaknuto je da je uspostava sustava palijativne skrbi jedan od prioriteta Hrvatske i sastavni je dio Nacionalne strategije razvoja zdravstva od 2012. do 2020. godine, koja sadrži opis organizacijskog i zakonskog okvira palijativne skrbi te prioritetne mjere vezane uz njezin strateški razvoj.

Uz obveze iz Programa obradit će se i specifične potrebe i zahtjevi palijativne skrbi u Zagrebu. Vrste intervencija podijeljene su u četiri domene: nad kojima nadležnosti ima Grad Zagreb; one koje trebaju provesti ustanove; intervencije potrebne za razvijanje, jačanje i suradnju dionika te intervencije potrebne za operativnu podršku provedbe plana razvoja palijative. (ZG-m)