Skupština usvojila odluku o postavljanju spremnika za otpad na javnim površinama

Skupština usvojila odluku o postavljanju spremnika za otpad na javnim površinama

Potpredsjednik Skupštine Andrija Mikulić (HDZ) je na jučerašnjoj sjednici naglasio je kako u Zagrebu postoji 1816 odlagališta u Zagrebu, a samo njih 130 nije odrađeno i uređeno

Gradska skupština je u utorak prihvatila prijedlog odluke o postavljanju posebnih spremnika za papir, metal, tekstil, staklo i plastiku na javnim površinama.

Nadzor nad provedbom ove odluke, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, provodi komunalno redarstvo.

U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je rješenjem narediti uklanjanje otpada, pokrenuti prekršajni postupak, izdati obvezni prekršajni nalog, naplatiti novčanu kaznu, te poduzeti ostale radnje sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 10.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba – davatelj usluge zbog neprilagođavanja volumena u skladu s realnim potrebama korisnika usluge. Zbog istog razloga novčanom kaznom u iznosu od 2.000 do 5.000 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi – davatelju usluge.

Kazna za pravne osobe kao i odgovorne osobe u pravnoj osobi koje na javnoj površini bacaju glomazni otpad iznosit će od 5.000 do 10.000 kuna. Kazna za fizičke osobe obrtnike i osobe koja obavljaju drugu samostalnu djelatnost koja je u vezi obavljanja svoga obrta ili druge samostalne djelatnosti iznosit će od 2.000 do 5.000 kuna, a za fizičke osobe od 1.000 do 2.000 ku.

Potpredsjednik Skupštine Andrija Mikulić (HDZ) je na jučerašnjoj sjednici naglasio je kako u Zagrebu postoji 1816 odlagališta u Zagrebu, a samo njih 130 nije odrađeno i uređeno. (zg-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni