Sklapanje ugovora sa stanovnicima Jakuševca, Hrelića i Mičevca

Sklapanje ugovora sa stanovnicima Jakuševca, Hrelića i Mičevca

Grad Zagreb nastavlja sa sklapanjem ugovora s podnositeljima zahtjeva koji su stekli pravo na novčanu pomoć za umanjenu kakvoću življenja na području mjesnih odbora Jakuševec, Hrelić i Mičevec.

Stanovnici tamošnjih naselja, koji su stekli pravo na novčanu naknadu za umanjenu kakvoću življenja za 2016. temeljem Zaključka o utvrđivanju iznosa dijela pojedinačne novčane naknade za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec – Jakuševec, potpisuju ugovore za novčanu naknadu u Mjesnom odboru Mičevec i prostorijama Vatrogasnog doma Jakuševac u ponedjeljak 29. i utorak 30. kolovoza od 9.00 do 20.00 sati.

“Za sada smo odradili nešto više od dvije trećine posla i nastavit ćemo raditi sve dok svima onima koji imaju pravo ne damo ono što zaslužuju”, rekao je gradonačelnik, uz zamolbu stanovnicima za još malo strpljenja.

Zg-magazin

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni