Skladan niz sakralnih motiva Mihovila Dorotića

Skladan niz sakralnih motiva Mihovila Dorotića

Miroslav Pelikan

Akademski slikar (i akademski glazbenik) Mihovil Dorotić nastavio je s predanim radom na ciklusu sakralnih motiva nadopunjujući ga novim djelima, u različitim tehnikama, od akrilika na platnu do pastela i ugljena papiru (velikog formata).

Osobitosti sakralnog ciklusa Mihovila Dorotića bile su uočljive već na samome početku. Neprijeporno se očituju i u ovom najnovijem dijelu opusa,jasnoća poruke i naglašena preciznost izvedbe.

Dorotić na svoj specifični likovni način kreira poznate motive kršćanstva. Njegujuje prepoznatljivi tradicionalni pristup u doživljavanju sakralnoga kao bitnog elementa i današnjeg, suvremenog života budeći sugestivno dojmove kod promatrača originalnim autorskim rukopisom i snažnom likovnom tvorbom.

Niz novih djela Mihovila Dorotića sa sakralnom tematikom skladno se i logično uklapa u cjelinu njegova nadahnuta opusa.

Za pretpostaviti je kako će Mihovil Dorotić, zacijelo u bliskoj budućnosti biti angažiran u stvaranju kompleksnih kompozicija u našim sakralnim objektima jer njegovo je slikararstvo ponajprije blisko i razumljivo čovjeku. Eemotivno i produhovljeno.

Kontinuirano istražujući svekolike mogućnosti mnogih sakralnih tema i dosege praktično svih likovnih tehnika, Dorotić kontinuirano kreira na sebi svojstven način zanimljivi i poticajni slikarski opus.

Miroslav Pelikan

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni