Skeniranjem do informacija o kemikalijama u proizvodu

Skeniranjem do informacija o kemikalijama u proizvodu

Zelena akcija predstavila hrvatsku verziju mobilne aplikacije „Scan4Chem“

Aplikacija „Scan4Chem“ trebala bi omogućiti da odredbe o pravu na pristup informacijama iz EU Uredbe o kemikalijama, poznate pod nazivom „REACH“, u većoj mjeri zažive u praksi, kao i da građani i budu informirani o štetnim kemikalijama u proizvodima.

Udruga Zelena akcija je krajm prošlog tjedna predstavila hrvatsku verziju mobilne aplikacije „Scan4Chem“ čija je svrha olakšati potrošačima pristup informacijama o štetnim kemikalijama u proizvodima. Ovu aplikaciju za mobilne uređaje razvio je međunarodni tim sastavljen od 20 nevladinih udruga i državnih agencija iz 13 zemalja članica EU u sklopu projekta „LIFE AskREACH“. Jedna od članica projektnog tima je i Zelena akcija.

Uredba „REACH“ stupila je na snagu još 2007. godine. Riječ je o sveobuhvatnom zakonskom aktu Europske unije o kemikalijama koji je, između ostalog, trebao potaknuti i postepenu zamjenu pojedinih zdravstveno i okolišno štetnih kemikalija sigurnijim alternativama, a u čemu su značajnu ulogu trebale igrati i odredbe o pravu na pristup informacijama. Člankom 33 Uredbe utvrđeno je da su svi dobavljači proizvoda koji u sebi sadrže tvari s popisa tzv. posebno zabrinjavajućih tvari, u koncentraciji većoj od 0,1% masenog udjela, dužni o tome na zahtjev obavijestiti potrošače, u roku ne duljem od 45 dana. Nažalost, zbog relativno dugotrajne procedure i brojnih problema s podnošenjem zahtjeva u praksi, ovo se pravo do danas još uvijek vrlo rijetko koristi.

Upravo bi u tome trebala pomoći mobilna aplikacija. Ona omogućuje da se zahtjeve za informacijom dobavljačima upućuje jednostavnim skeniranjem bar kodova proizvoda, uz pomoć mobilnog uređaja. Po skeniranju, automatski se sastavlja ispravno uobličen zahtjev za informacijom i upućuje na e-adresu dobavljača, koji imaju zakonsku obvezu odgovoriti na ovakav upit. Zajedno s aplikacijom razvijena je i baza podataka u koju će proizvođači, uz pomoć internetskog sučelja, moći unositi podatke o kemikalijama u svojim proizvodima. Baza podataka je povezana s aplikacijom pa bi na ovaj način podaci za velik broj proizvoda trebali potrošačima postati dostupni trenutačno, bez potrebe za čekanje odgovora na pojedinačne upite dobavljačima.

Aplikaciju na hrvatskom jeziku za IPhone i Android uređaje me se besplatno preuzeti preko App Store-a i Google Play Store-a. (ZG-m)