Skele na katedrali ostaju i nakon 29-godišnje obnove

Skele na katedrali ostaju i nakon 29-godišnje obnove

(Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije i svetih Stjepana i Ladislava ili Zagrebačka katedrala / Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Iako obnova zagrebačke katedrale traje već 29 godina, ona će trajati još duge te će skele biti skinute samo s dijela južnog tornja, a nikako s cijele katedrale, piše Večernji list. Radovima se ne nazire kraj te će skele će još jedno vrijeme »blokirati« pogled iako skidanjem dijela skela obnova zapravo ulazi u završnu fazu.

Večernji piše kako svećenici trajanje obnove procjenjuju »sudeći po onome kako je dosad kapao novac« za obnovu.

»Kad bi bilo novca, obnova katedrale završila bi se za dvije godine. No donacije, kojima se radovi financiraju, barem njihov najveći dio, dolaze od tek pedesetak stalnih donatora, a o priljevu novca ovisi i tempo obnove. Dio se skupi i kroz humanitarni koncert Božić u Ciboni, koji je prije 31 godinu pokrenuo Glas Koncila kako bi se animirali vjernici i različite ustanove te organizacije da se darom uključe u projekt obnove prvostolnice. Uz donacije vjernika, određenu svotu za obnovu daju iz Grada Zagreba i Ministarstva kulture«, prenosi Večernji list komentare svećenika Zagrebačke nadbiskupije koji su upućeni u obnovu katedrale.

Na katedralu su već utrošene stotine kubnih metara kamena travertino romano, a samo jedan kubik, što uključuje klesanje, dopremanje, piljenje prema nacrtu košta 10.100 eura… (ZG-M)