Senat potvrdio nove prorektore Sveučilišta u Zagrebu

Senat potvrdio nove prorektore Sveučilišta u Zagrebu

Prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju je profesor Miloš Judaš s Medicinskog fakulteta, profesor Tonći Lazibat s Ekonomskog fakulteta novi je prorektor za poslovanje, a profesor Miljenko Šimpraga s Veterinarskog fakulteta prorektor je za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu.

Damir Boras, donedavni dekan Filozofskog fakulteta, stupio je 1. listopada 2014. na dužnost rektora Sveučilišta u Zagrebu. Na toj je funkciji zamijenio Aleksu Bjeliša, koji je dužnost rektora Sveučilišta u Zagrebu obnašao od 2006. godine.

Senat Sveučilišta u Zagrebu potvrdio je na svojoj današnjoj sjednici nove prorektore Sveučilišta u Zagrebu, koje je u skladu sa Statutom Sveučilišta predložio rektor Boras.

Tako je profesor Ante Čović s Filozofskog fakulteta novi prorektor za organizaciju, kadrovski razvoj i međusveučilišnu suradnju, profesorica Ivana Čuković-Bagić sa Stomatološkog fakulteta prorektorica je za studente, studije i upravljanje kvalitetom, profesor Mladen Janjanin s Muzičke akademije novi je prorektor za umjetničko područje i međunarodni položaj Sveučilišta. Prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju je profesor Miloš Judaš s Medicinskog fakulteta, profesor Tonći Lazibat s Ekonomskog fakulteta novi je prorektor za poslovanje, a profesor Miljenko Šimpraga s Veterinarskog fakulteta prorektor je za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu. Mandat novih prorektora traje do 30. rujna 2018. godine.

(zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni