SDP traži obustavu testiranja 5G mreže u Zagrebu

SDP traži obustavu testiranja 5G mreže u Zagrebu

Bazne se stanice masovno postavljaju bez potrebne dokumentacije te rade bez uporabnih dozvola i sada se ta nelegalna infrastruktura nadograđuje opremom za 5G mrežu, upozoravaju SDP-ovci

Predsjednik Kluba zastupnika SDP-a u Gradskoj skupštini Grada Zagreba Zvane Brumnić podnio je danas, u Gradskoj skupštini, Prijedlog zaključka o baznim stanicama telekomunikacijske infrastrukture i uvođenju 5G tehnologije kako bi ušao u proceduru za iduću sjednicu.

U predloženom Zaključku SDP traži da Gradska skupština izrazi nezadovoljstvo načinom rekonstrukcije i nadogradnje na 5G mrežu na lokacijama koje nemaju uporabnu dozvolu te da zaključi da je takva nadogradnja nezakonita. Također istim Zaključkom se traži od teleoperatera da obustave testiranja 5G mreže na svim lokacijama gdje je takva oprema postavljena te da poštuju sve zakonske regulative i procedure kao i odluke i propisane kriterije lokalne samouprave. Osobitu pažnju potrebno je posvetiti zadovoljavanju zahtjeva za zaštitu ljudskog zdravlja te zaštite prostora i očuvanju okoliša.

SDP traži da Gradska Skupština zabrani rekonstrukcije i nadogradnju na 5G mrežu, na svim lokacijama, baznih stanica koje nemaju uporabnu dozvolu, odnosno nisu postavljene sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17), koji u svom Članku 1. propisuje da se iste ne smiju projektirati, graditi i izvoditi ako je to zabranjeno prostornim planom ili na drugi način protivno prostornom planu.

Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14), čl.25 propisuje jedinicama lokalne samouprave obavezu planiranja elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI), na način kojim se ne ograničuje razvoj elektroničke komunikacijske mreže i elektroničke komunikacijske infrastrukture, pri čemu se osobito moraju zadovoljiti zahtjevi zaštite ljudskog zdravlja, zaštite prostora i očuvanja okoliša. Grad Zagreb je to učinio i u članku 44. GUP-a propisao je kriterije za postavljanje baznih stanica.

Belgija zaustavila uvođenje 5G mreže

Grad Zagreb iskoristio je svoje ovlasti iz čl.19 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) te čl. 4. Zakona o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi (NN 14/1997-95), te Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 146/2014, NN 31/2019-627) koji u članku 19. daje mogućnost određivanja granica zračenja odredbom: “Ako za pojedine izvore elektromagnetskih polja postoji posebni propis koji određuje razinu emitiranih elektromagnetskih polja, tada pri stavljanju na tržište i/ili uporabu, taj izvor mora biti u skladu s tim propisom”.

No, Kriteriji propisani za postavljanje baznih stanica propisani člankom 44. GUP-a se krše, bazne se stanice masovno postavljaju bez potrebne dokumentacije te rade bez uporabnih dozvola i sada se takva, pravno gledano, nelegalna infrastruktura, nadograđuje opremom za 5G mrežu. Osim toga, na više lokacija u Zagrebu započelo je testiranje 5G mreže prema privremenoj dozvoli HAKOM-a (iako još nisu dodijeljene koncesije za frekvencijski spektar). O tim testiranjima nije obaviještena lokalna samouprava, niti je zatražena ikakva dozvola.

Članak 44. GUP-a također propisuje dozvoljene razine jakosti električnog polja te ukupnu gustoću toka snage. SDP-ovi kao argument navode primjer Belgije gdje su dopuštene vrijednosti mnogo više nego u Zagrebu no ipak je Vlada Regije Bruxelles zaustavila uvođenje 5G mreže. Njihova ministrica za okoliš, Celine Fremault je izjavila da “građani Bruxellesa nisu zamorci čije se zdravlje može prodati za profit“ . Nema razloga da Zagreb uvodi 5G prije Bruxellesa te dopusti stavljanje 5G opreme na nelegalnu infrastrukturu, smatraju i zagrebački SDP-ovci.

Direktiva EU 2018/1972 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija, ne dovodi u pitanje mogućnost uvjetovanja postavljanja na javnoj infrastrukturi (javne zgrade, stupovi, semafori) antena i baznih stanica male snage posebnim dozvolama. No, takva se infrastruktura se ne može postavljati mimo kriterija koje je propisao Grad Zagreb.

Kako bi se reguliralo postavljanje opreme za 5G mrežu u Zagrebu Klub zastupnika SDP-a predložio je usvajanje Zaključka o baznim stanicama telekomunikacijske infrastrukture i uvođenju 5G tehnologije. (ZG-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni