SDP: Prijedlog proračuna je nerealan, nerazvojan i socijalno neosjetljiv

SDP: Prijedlog proračuna je nerealan, nerazvojan i socijalno neosjetljiv

SDP-ovci ističu da je prijedlogom proračuna smanjen novac za razvoj grada i društva, dok se istovremeno povećavaju izdaci za birokraciju Gradske uprave

Klub zastupnika SDP-a u Gradskoj skupštini prvi prijedlog zagrebačkog proračuna za 2018. godinu smatra »neralnim, nerazvojnim, neostvarivim i ponajviše socijalno neosjetljivim«, najavili su na današnjoj konferenciji za medije gradski zastupnici Saša Molan i Matej Mišić. Predloženi proračun ne rješava probleme grada i građana, ne zadovoljava potrebe metropole i njenih stanovnika, ustvrdili su. Tvrde kako je proračun najmanje posvećen gospodarstvu, školstvu, zdravstvu i izgradnji komunalne infrastrukture.

SDP-ovci ističu da je prijedlogom proračuna smanjen novac za razvoj grada i društva, dok se istovremeno povećavaju izdaci za birokraciju Gradske uprave. To je, kažu, vidljivo iz stavki namijenjenih za povećanja plaće, ponajviše u Uredu gradonačelnika.

»Iznos za koji se povećavaju plaće zaposlenika gradske uprave, dostatan je za izgradnju jednog dječjeg vrtića odnosno jedne manje osnovne škole. Prema ovome prijedlogu, proračun se umanjuje za najosjetljivije skupine društva i njihove razvojne potrebne. Jasno je da se projekt osnovne škole u Čulincu, kao i osnovne škole u Središću neće realizirati u predviđenom roku. Za 2018. godinu je predviđeno svega tri milijuna kuna, što je vjerojatno nedostatno i za dovršetak izrade projektne dokumentacije«, navode zagrebački SDP-ovci.

Pažnju skreću i na uštede na kulturi, točnije, nezavisnu produkciju, za koju je predviđeno 10 milijuna kuna manje, što ocjenjuju najveći napadom usmjerenim na razvoj mladih. Udrugama za mlade je previđeno pola milijuna kuna manje, nikada manja sredstva su predviđena za udruge izviđača i za mažoretkinje.

SDP-ove zabrinjava i smanjenje novaca namijenjenih vijećima mjesnih odbora, odnosno vijećima gradskih četvrti što vodi ka dodatnoj centralizaciji.

»Argumentacija povećanja naknada vijećnicima je bila povećanje ovlasti, a iz ovog prijedloga jasno je da se radilo o predizbornom triku«, ustvrdili su.

Smatraju kako je alarmantan plan ostvarivanja prihoda od nefinancijske imovine, dionica i prodaja udjela društava. Nejasno je i radi čega Grad Zagreb prodaje svoje udjele APIS-a te na koji način se planira utrošiti zarada od prodaje. Neobjektivna prihodovna stavka je također, smatraju, planirano povlačenje EU sredstava koja su sedam puta veća u odnosu na 2017. »Plan prihoda, kao i rashoda je apsolutno nerealan«, navode.

Zaključuju kako je »jedino što je zaista pozitivno činjenica da je ovo tek prvo čitanje prijedloga proračuna«. Nadaju se da će se do drugog čitanja odraditi ozbiljne preinake koje će ići u korist građana, a ne interesnih skupina.

»Gradonačelnik i vladajuća koalicija jedino dosljedni i realni u neispunjenju vlastitih obećanja«, zaključili su Molan i Mišić. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni