“Scenarij bez lista čekanja u zdravstvu nije nemoguć”

“Scenarij bez lista čekanja u zdravstvu nije nemoguć”

Predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu naveo je i podatak prema kojem je u ožujku samo 7 do 31 zdravstvene ustanove ispunilo sve ugovorene obaveze prema HZZO-u, što je sigurno zabrinjavajuća informacija pa očekuju da se u dogledno vrijeme ta brojka znatno poveća

Koalicija udruga u zdravstvu danas (KUZ) je pozdravila nedavno pokrenut Program plus koji je iniciralo Ministarstvo zdravlja i HZZO-a s ciljem smanjenja liste čekanja.

»Svaka promjena Vlade podrazumijeva i mijenjanje ministra i njegovog tima, a zdravstveni sustav ne može biti ovisan o promjeni vlasti jer nijedan ministar ne može riješiti probleme u četiri godine. Te su stvari otežavajuća okolnost koju najviše osjete pacijenti«, izjavila je dr. Mensura Dražić, počasna predsjednica KUZ-a

„Prema podacima ministarstva od 14. veljače, kada je započeo Program plus, obrađeno je 42 158 pacijenta, a prema zadnjim informacijama radi se o 4 427 pacijenta dnevno pa apsolutno pozdravljamo napore ministarstva i HZZO-a u smanjenju liste čekanje koje se su se pokazale kao učinkovite. Program dokazuje da hrvatski sustav javnog zdravstva ima dovoljne ljudske, tehničke i materijalne resurse kako bi svi pacijenti mogli pravodobno primiti kvalitetnu medicinsku uslugu kada se ti resursi racionalno koriste“, izjavio Ivica Belina, predsjednik KUZ-a, na konferenciji za novinare u povodu Europskog dana prava pacijenata koji se obilježava 18. travnja.

Kraj listama čekanja

Očekuju da se u Hrvatskoj stane na kraj s listama čekanja i da se navedeni kapaciteti javnog zdravstva stave u funkciju kroz redovni rad zdravstvenih ustanova kako se liste čekanja uopće ne bi niti stvarale. Tada ovakve akcije i programi ne bi bili potrebni jer bi svaki pacijent imao garantiranu pravodobnu medicinsku uslugu.

Scenarij bez lista čekanja u zdravstvu nije nemoguć, smatra Belina. „ KBC Sestre milosrdnice to ponajbolje pokazuju s obzirom da oni izlaze iz Programa Plus te uključuju prijem povećanog broja pacijenta u redovni rad tijekom cijelog radnog vremena. Uvode program od 72 sata za dijagnostiku i liječenje malignih oboljenja koje obuhvaća početak liječenja, prijem, odluku multidisciplinarnog tima te planiranje operacije u istom boravku, ali i planiranje kemo ili radio terapija unutar 72 sata, a utemeljen je na programu koji je KBC već provodio“.

Ovim putem apeliraju na ostale liječničke ustanove kako bi se poveli primjerom „Sestara milosrdnica“ i da se primanje pacijenata u svim zdravstvenim ustanovama provodi do 16 sati radnim danom tako da nema praznog hoda između 13 i 16 sati kada se odvija vrlo malo medicinskih intervencija. „Očito se pravilnim korištenjem kapaciteta zdravstvenih ustanova može povećati prijem pacijenta, ali samo zajedničkim nastojanjem ravnatelja, liječnika i medicinskog osoblja“, dodao je Belina.

Predsjednik koalicije naveo je i podatak prema kojem je u ožujku samo 7 do 31 zdravstvene ustanove ispunilo sve ugovorene obaveze prema HZZO-u, što je sigurno zabrinjavajuća informacija pa očekuju da se u dogledno vrijeme ta brojka znatno poveća.

Sustav nije dobar za građane

Na stanje u zdravstvu imaju ulogu i pacijenti kod kojih nije razvijena svijest o odgovornosti prema vlastitom zdravlju i liječenju te svijest o cijenama pojedinih medicinskih usluga čije neracionalno i nepotrebno korištenje ugrožava pravo na dostupnost dijagnostike i liječenja.

„Racionalno korištenje radnog vremena može pomoći u skraćivanju liste čekanja što je ključni primjer da sustav nije dobro postavljen za građane. Veliki je problem što svaka promjena Vlade podrazumijeva i mijenjanje ministra i njegovog tima, a zdravstveni sustav ne može biti ovisan o promjeni vlasti jer nijedan ministar ne može riješiti probleme u četiri godine. Te su stvari otežavajuća okolnost koju najviše osjete pacijenti“, izjavila je dr. Mensura Dražić, počasna predsjednica KUZ-a.

U Koaliciji su se osvrnuli i na jučerašnji komentar iz HDZ-a prema kojem su se pozvali na podatke Udruge pacijenata, a navode da se ovim programom ništa nije učinilo. Naime, ako se danas želite naručiti za operaciju katarakte doći ćete na red tek sljedeće godine.

„Operacija katarakte se nije bitno promijenila ovom akcijom, iako ima tendencija da se i to popravi iako do sad nema konkretnih pomaka u tom segmentu“, objasnio je Belina.

Još valja napomenuti kako je trenutno u pripremi novi zakon o pravima i dužnostima pacijenata o kojem će KUZ iznijeti svoje stavove tijekom javne rasprave.

Ivona Conjar

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni