Sava kod Hruščice – skriveni biser prirode

Sava kod Hruščice – skriveni biser prirode

U zadnjih 150 godina Sava je od potpuno prirodnog stanja došla do visokog stupnja izmijenjenosti toka. Unatoč tome, rijeka je još uvijek vrlo dobrom stanju, o čemu govori da je čak 64 % njenog toka zaštićeno u raznim kategorijama

„Rijeka Sava zajedno sa svojom poplavnom nizinom čini jedan od najznačajnijih prirodnih fenomena u Zagrebačkoj županiji. Donosi nam velike količine vode kojima se opskrbljuju okolna polja te podzemni spremnici vode koji su bitni za vodoopskrbu ljudi. Sava kod Hrušćice je najprirodniji dio rijeke Save u cijeloj Hrvatskoj i to je zadnji dio na kojem još nalazimo obilje riječnih otoka i sprudova, ali i strmih obala. Baš ta staništa su važna za vrste ptica zbog kojih je to područje proglašeno Natura 2000 područjem, a to su crvenokljuna čigra, mala čigra, vodomar, bregunica i mala prutka. Njihova prisutnost znak je izuzetno dobrog stanja rijeke“, istaknuto je na predavanju o rijeci Savi održanom 21. kolovoza 2018. u domu u Novakima Oborovskim (Općina Rugvica).

Na predavanju se govorilo o promjenama kroz koje je Sava prošla u zadnjih 150 godina – od potpuno prirodnog stanja pa do visokog stupnja izmijenjenosti toka koja danas postoji. Unatoč tome, rijeka Sava je u još uvijek vrlo dobrom stanju. O tome svjedoče i brojna zaštićena područja koja su proglašena na rijeci Savi. Čak 64 % njenog toka zaštićeno je u raznim kategorijama! Na području Općine Rugvica nalaze se dva područja koja su dio ekološke mreže Europske unije – Natura 2000. To su „Sava kod Hrušćice“ koja je proglašena temeljem Direktive o pticama te „Sava nizvodno od Hrušćice“ koja je proglašena temeljem Direktive o staništima. Stručni suradnik Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije Luka Basrek, detaljno je objasnio kako kvaliteta vode u rijeci značajno utječe na izvore pitke vode kao i na dostupnost vode za šume i usjeve na poljima. Nastavi li se sa zadiranjem u prirodu i ne spriječe li se neki od postojećih negativnih trendova prijete nam dugoročno štetne posljedice, kazao je.

Predavanje je održano u sklopu projekta Zajedno za rijeku Savu. „Projekt je započeo u svibnju ove godine, a završava 31.12.2018. Ključni partner na projektu je Ekološko etnološko rekreacijska udruga ljubitelja Save “Savski lađari” iz Općine Rugvica. Vrijednost projekta je oko 70.000 kuna koji su dobiveni u sklopu poziva za dodjelu sredstava kojeg je raspisala Mreža Parkovi Dinarida zajedno s WWF Adria“, istaknula je Martina Glasnović, ravnateljica Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije predstavljajući aktivnosti ciljeve projekta.

Glavni ciljevi projekta su educirati stanovništvo Općine Rugvica o značaju rijeke Save te uključivanje lokalnog stanovništa u monitoring i upravljanje zaštićenim područjem kroz osnivanje suradničkog vijeća. Savskim lađarima predana je oprema za monitoring Save koja je kupljena u sklopu projekta (motor za čamac, fotoaparat i dalekozori). Svi koji su zainteresirani i žele se uključiti pozvani su javiti se Javnoj ustanovi Zeleni prsten Zagrebačke županije. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni