Sanacija OŠ Petra Zrinskog gotova do 1. rujna 2021.

Sanacija OŠ Petra Zrinskog gotova do 1. rujna 2021.

Okvirna procjena troškova sanacije iznosi 75 milijuna kuna

Sanacija Osnovne škole Petra Zrinskog u Krajiškoj 9 bit će gotova do 1. rujna 2021. godine, doznajemo u Gradskom uredu za obrazovanje. Do tada će učenici biti raspoređeni u čak pet škola: OŠ Tina Ujevića, OŠ Izidora Kršnjavoga, OŠ Ivana Cankara, OŠ kralja Tomislava i OŠ Julija Klovića.

Škola u Krajiškoj djeluje još od 1875. godine.

Iako su se među građanima pojavile glasine da je škola u potresu 22. ožujka oštećena u tolikoj mjeri da će se ići na njezino rušenje, u resornom gradskom uredu to demantiraju. OŠ Petra Zrinskog, naime, ima status zaštićenog pojedinačnog kulturnog dobra te su odmah nakon potresa započeti radovi na otklanjanju direktnih ugroza i osiguranja sprječavanja veće štete.

Spomenute radove izvodi tvrtka ING-grad d.o.o., a usporedno je pokrenuta i izrada kompletne projektne dokumentacije za temeljitu sanaciju i rekonstrukciju škole. Okvirna procjena troškova sanacije iznosi 75 milijuna kuna, no konačna će procjena troškova radova biti poznata po izradi troškovnika s opisom i popisom svih vrsta i količina radova, navode u Gradskom uredu za obrazovanje.

B. Jagačić

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni