Samozapošljavanje novinara

HZZ  od ove godine prvi put izdvaja nepovratne poticaje za samozapošljavanje novinara. Poticaje u iznosu od 18,880 kuna namijenjeni su podmirivanju doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranju u trajanju od godinu dana

Novinarima koji su ostali bez posla, a imali su i neki dodatni honorarni angažman (ili kako se tu u novinarskim krugovima kaže – „tezgu“) s kojim bi mogli i dalje nastaviti mogu razmisliti o poticajima za samozapošljavanje. Naime, Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) od ove godine prvi put izdvaja nepovratne poticaje za samozapošljavanje novinara. Poticaje u visini od 18,880 kuna mogu dobiti novinari prijavljeni na burzu, a namijenjeni su podmirivanju doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranju u trajanju od godinu dana. Mjera se odnosi na novinare slobodnjake – freelancere, koji nakon odobrenja poticaja trebaju ući u sustav Registra poreznih obveznika (RPO).

Za odobrenje poticaja podnositelji zahtjeva moraju izraditi poslovni plan, nakon kojega komisija HZZ-a odlučuje jesu li zadovoljili kriterije. HZZ je najavio strogu kontrolu namjenskog trošenja sredstava, tako što su im novinari dužni svaka tri mjeseca dostaviti potvrdu o uredno podmirenim obvezama za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Za više informacija, zainteresirani novinari mogu se obratiti savjetniku za samozapošljavanje u područnoj ispostavi HZZ-a. Mjere poticanja samozapošljavanja krenule su 15. siječnja, a do početka veljače pozitivno su riješeni zahtjevi dvoje novinara. (hnd / zg-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni