Samo na “šarene kante” potrošit će se oko 62 milijuna kuna!

Samo na “šarene kante” potrošit će se oko 62 milijuna kuna!

I dalje nema pravog rješenja za otpadnu obuću

Korisnici koji stanuju u stambenim zgradama će uz spremnik za miješani komunalni otpad dobiti spremnike za otpadni papir i karton, za biootpad, biorazgradive vrećice za odlaganje biootpada u spremnike za biootpad te vrećice za odlaganje otpadne plastične i metalne ambalaže

Boris Jagačić

Na dnevnom redu zagrebačke Gradske skupštine našao se i Prijedlog o izmjeni odluke o komunalnom redu o kojem će se raspravljati u četvrtak. Prijedlogom je predviđeno da se spremnici za odvojeno prikupljanje otpada moraju postavljati na način da ih ne mogu neovlašteno koristiti »treće osobe«. U praksi to znači da bi spremnike postavljene na javnim površinama trebalo ograditi ili staviti »pod ključ«, ako za to postoje prostorne mogućnosti, a to bi trebali učiniti korisnici-građani – pogađate – na svoj trošak.

Iz Zagrebačkog holdinga – podružnice Čistoća najavili su da će spremnici krajnjim spremnicima biti isporučeni tijekom proljeća i ljeta 2018. godine. U završnoj fazi su natječaji za nabavu oko 376.000 spremnika za komunalni otpad, papir i karton, biootpad, plastičnu i metalnu ambalažu i staklo, te 147 vozila raznih namjena.

Iako nam iz Čistoće nisu odgovorili koliko košta jedan spremnik, iz cjenika dvaju hrvatskih proizvođača doznajemo da cijena jednog spremnika, ovisno o volumenu, iznosi približno od 14 do 38 eura. Pretpostavimo li da će se naručiti najviše onih od 80 litara po 165 kuna, dolazimo do računice da će se samo na spremnike potrošiti čak oko 62 milijuna kuna! O troškovima za nove kamione da ne govorimo.

*Okvirni cjenik PE kanti i kontejnera (crna ili zelena boja)  

ZAPREMNINA

CIJENA

80 l

165 kuna

120 l (standardna kanta za komunalni otpad)

150 kuna

240 l

195 kuna

360 l

284 kuna

Podsjetimo, sve obiteljske kuće će uz svoj spremnik za miješani komunalni otpad imati još i spremnik za otpadni papir i karton, spremnik za biootpad i vrećice za otpadnu plastičnu i metalnu ambalažu. Korisnici koji stanuju u stambenim zgradama će uz spremnik za miješani komunalni otpad dobiti spremnike za otpadni papir i karton, za biootpad, biorazgradive vrećice za odlaganje biootpada u spremnike za biootpad te vrećice za odlaganje otpadne plastične i metalne ambalaže.

Pokaže li se da je povremeno volumen spremnika za miješani komunalni otpad nedostatan, tada će uz spremnik moći odložiti dodatna specijalizirana vrećica za miješani komunalni otpad koja će biti dostupna u maloprodaji.

Iz Čistoće napominju da se spremnici za odvojeno prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (biootpad i otpadni papir i karton) moraju nalaziti na obračunskom mjestu kod korisnika usluge u za to predviđenim predviđenim zaključanim smetlarnicima i podrumima, haustorima, ograđenim dvorištima, odnosno smješteni na bilo koji drugi odgovarajući način kojim se onemogućava pristup trećim osobama. Naime, korisnici usluge odgovorni su za kante/spremike te će snositi financijsku odgovornost u slučaju njihova oštećivanja (Više na: Slijede nam drakonske kazne za neodvajanje otpada).

Iznimno, kada ne postoji mogućnost smještaja spremnika na obračunskom mjestu kod korisnika usluge spremnici za biorazgradivi otpad se mogu nalaziti na javnoj površini uz spremnike za miješani komunalni otpad.

Čistoća će biootpad odvoziti jednom tjedno, otpadni papir i karton karton odvozit će dvaput mjesečno, a isti će slučaj biti i s odvozom otpadne plastike i metalne ambalaže.

Sve odvojeno skupljene vrste otpada predavat će se ovlaštenim oporabiteljima, tvrtkama koje posjeduju važeće dozvole za obavljanje djelatnosti skupljanja, oporabe i /ili zbrinjavanja otpada, poručuju iz područnice Čistoća.

No zanimljivo je da se u sklopu velikog zaokreta u pristupanju gospodarenju otpadom, pa čak ni nakon smjene na čelu Čistoće (https://zg-magazin.com.hr/tko-je-goran-bradic-novi-direktor-cistoce/) i dalje nema jednostavnog rješenja za zbrinjavanje otpadne obuće (da ju se odlaže u ili uz postojeće spremnike za tekstil) iako za time postoji velik interes građana, na što je ovaj portal već ukazao: https://zg-magazin.com.hr/zagrebu-ne-trebaju-spremnici-za-prikupljanje-odbacene-obuce/. A radi se o vrlo jednostavnom i u praksi primjenjivom rješenju kakvo primjenjuju mnogi gradovi manji od Zagreba koji bi zapravo trebao drugima biti primjer.

Treba osluškivati bilo i potrebe građana: Odbačena obuća u spremnicima za tekstil u Zagrebu je svakodnevna pojava

»U spremnike za otpadni tekstil na javnim površinama prikupljamo isključivo otpadni tekstil, što ne uključuje obuću. Otpadnu obuću zaprimaju reciklažna i mobilna reciklažna dvorišta«, ustrajni su u gradskom poduzeću.

Što se pak tiče edukacije građana o pravilnom načinu načinu odvajanja u tijeku je priprema informativno – edukativnih aktivnosti u suradnji s Gradom. Također, građani će uz mjesečne račune na kućnu adresu zaprimiti edukativne letke, najavljuju iz Čistoće.

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni