Roditeljima naplaćuju punu cijenu produženog boravka iako djece tijekom štrajka nije bilo u školama

Roditeljima naplaćuju punu cijenu produženog boravka iako djece tijekom štrajka nije bilo u školama

Zagrebačke osnovne škole roditeljima i dalje naplaćuju punu cijenu za uslugu produženog boravka iako djeca u razdoblju od listopada do prosinca 2019. nisu ukupno 15 dana dolazila u škole.

Naime, javila nam se čitateljica čije dijete pohađa jednu zagrebačku osnovnu školu koja nam je rekla da je račun za prehranu umanjen za broj dana štrajka i blagdana, no to nije slučaj i s računima za produženi boravak.

No pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje Ivica Lovrić nam je odgovorio da će se »neodržani nastavni sati u programu produženog boravka ipak odraditi bez dodatne financijske obveze za roditelje«. Nije nam pojasnio na koji će to način biti realizirano.

Podsjetimo, temeljem Programa javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019. kojega je donijela Gradska skupština Grada Zagreba na sjednici 21. prosinca 2018. godine propisano je da se iznos sudjelovanja roditelja u cijeni produženog boravka plaća za 10 mjeseci u 10 obroka. Jedinstven mjesečni iznos sudjelovanja roditelja učenika u cijeni programa produženog boravka za učenike uzrasta od 1. do 3. razreda u školskoj godinu 2019./2020. iznosi 200 kuna.

Pročelnik Lovrić navodi da u Zagrebu program produženog boravka organiziraju sve osnovne škole kojima je Grad osnivač – dakle njih 111. Također, Grad organizira produženi boravak u sve četiri vjerske privatne osnovne škole i Osnovnoj školi Velika Mlaka kojoj je osnivač Zagrebačka županija. Riječ je o sveukupno 116 osnovnih škola s organiziranim programom produženog boravka. (B. J.)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni