Robni terminali obilježavaju 65 godina postojanja

Robni terminali obilježavaju 65 godina postojanja

Današnja podružnica Zagrebačkoga holdinga – Robni terminali Zagreb ove godine proslavlja 65 godina postojanja.

Osnovana je 21. travnja 1953. godine Odlukom Narodnog odbora grada Zagreba, kao „državno privredno poduzeće“ pod nazivom „Javna skladišta“, Zagreb. Već 1960. godine mijenja naziv u „Skladišta“, a nakon toga i u „Tramex“. Poduzeće 1974. godine seli u novoizgrađene prostore na Jankomiru 25, gdje se i danas nalazi. 1979. godine dolazi do prvog ujedinjavanja Robnih terminala sa Žitnjaka s Tramexom s Jankomira i formira se jedinstvena radna organizacija Robni terminali sa dvije jedinice Jankomir i Žitnjak. 1989. godine počinje s djelovanjem Slobodna zona Zagreb, a 2006. godine trgovačko društvo Robni terminali Zagreb ulazi u sastav Zagrebačkog holdinga kao jedna od podružnica.

Osnovna djelatnost Podružnice je pružanje usluga najma proizvodno – skladišnog i uredskog prostora, utovara i pretovara roba, te pružanja usluga otpremničkih poslova. Raspolaže s više od 160 000 m2 proizvodno – skladišnog prostora i 40 000 m2 otvorenog skladišnog prostora. Također raspolaže s 13 000 m2 kvalitetnog uredskog prostora za iznajmljivanje. U proizvodno – skladišnim prostorima obavlja se proizvodnja, obrada, dorada i prerada robe, sortiranje i prepakiravanje te posredovanje u međunarodnoj trgovini.

U sklopu Robnih terminala Zagreb djeluju tri poslovne jedinice, PJ Jankomir, PJ Žitnjak i Slobodna zona Zagreb. Poslovne jedinice Jankomir i Žitnjak smještene su na glavnim prometnim pravcima na zapadnom i istočnom ulazu grad Zagreb. Na lokacijama Jankomir i Žitnjak smješteni su i djeluju kamionski kolodvori s ciljem prihvata domaćeg i međunarodnog cestovnog teretnog prometa. U njihovom sklopu smješteni su i djeluju Carinski uredi, kao i mnogobrojna otpremnička i prijevoznička poduzeća. Na lokaciji Jankomir nalazi se i jedino certificirano sigurno teretno parkiralište za kamione u Republici Hrvatskoj s certifikatom Europske unije. (ZG-m)