Rješavaju se imovinsko-pravni odnosi za prometnice do zemljišta Ciglane

Rješavaju se imovinsko-pravni odnosi za prometnice do zemljišta Ciglane

Gradski ured za upravljanje imovinom Grada Zagreba upravo vodi postupke rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za dvije prometnice na području Črnomerca. I to za produženu Bračunovu te spojnu ulicu između Ilice i produžene Bračunove.

Prema odgovoru na upit koji je Ured proslijedio Građanskoj inicijativi »Zagreb te zove«, a odnosi se na planiranu izgradnju na prostoru Ciglane Črnomerec stoji da su nekretnine koje ulaze u sastav tog kompleksa u privatnom vlasništvu. Navodi se da »mogućnosti gradnje određuje aktualno prostorno-plansko uređenje za predmetno područje«.

»Glede izgradnje prometnica u navedenom području obavještavamo da se pred Gradskim uredom za upravljanje imovinom Grada vode postupci rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za dvije prometnice i to:

1) za produženu Bračunovu temeljem lokacijske dozvole: KLASA:UP/I-350-05/16001/85, URBROJ:251-13-21-1/002-17-7 od 9. veljače 2017., te Rješenja o produljenju važenja iste UP/1-350-05/19-OO 1/329, URBROJ:251-13-21-1/002-20-2 od 20. ožujka 2020.;

2) za Spojnu ulicu između Ilice i produžene Bračunove temeljem lokacijske dozvole: KLASA:UP/1-350-05/16-001/86, URBROJ:251-13-21-1/002-17-7 od 9. veljače 2017., te Rješenja 0 produljenju iste UP/1350-05/19-001/328, URBROJ:251-13-21-1/002-20-2 od 20. ožujka 2020.«, navodi se u odgovoru Ureda.

(ZG-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni