“Riječi”

“Riječi”

Mogu poput
lanaca svezati, poput
mlinskog kamena pritisnuti
i povući u ponor
gdje ih se više
ne može naći.

Riječi mogu
u gordijski čvor zapetljati
iz kojeg se
nemoguće izvući.

Ili, mogu poput
krila silnog vihora
ponijeti u visine
gdje ih se više
ne može doseći.

Što moje riječi čine?
Gdje su one?
Vičite!

Saša Zavrtnik

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni