Revizija utvrdila nepravilnosti u poslovanju HNK

Revizija utvrdila nepravilnosti u poslovanju HNK

Honorari, propusti u procesu javne nabave te dijeljenje besplatnih ulaznica bez jasnog kriterija samo su neki od razloga zbog kojeg je Državni ured dao uvjetno mišljenje

Državni ured za reviziju je nakon dubinske analize poslovanja Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu dao uvjetno mišljenje zbog utvrđenih nepravilnosti u radu. HNK s 527 zaposlenih i 702 sjedaćih mjesta ima velik financijski minus, a revizijom se utvrdila višemjesečna isplata visokih honorara vlastitim zaposlenicima, troškovi nastali zbog sudskih procesa, besplatno dijeljenje velikog broja ulaznica bez jasnih kriterija i pravila, te veći propusti u području javne nabave, piše tportal.

Nakon dolaska nove intendantice Dubravke Vrgoč, u rujnu 2014. godine, riješeni su dugovi u iznosu od 2.898.702 kuna tako da HNK još duguje 4.922.425 kuna, najviše autorskih honorara i usluga dobavljačima.

U 2013. godini ostvaren je manjak prihoda od 2.785.319 kuna, a sveukupni rashodi HNK-a, koji se odnose na intelektualne i osobne usluge, bili su čak 14.698.665 kuna, a od toga otpada na najraznovrsnije autorske honorare 12.178.928 kuna, usluge agencije i studentskog servisa 1.827.304 kuna te na odvjetnike i pravno savjetovanje 396.478 kuna.

Angažman 414 umjetnika vanjskih izvođača stajao je čak 9.023.333 kuna, a najviše se trošilo za poslove dirigiranja operama na pokusima i predstavama, te za nastupe opernih pjevača i muzičara u orkestru potrebe opernih izvedbi, ali i za honorare redatelja. (zg-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni