Reformirano obrazovanje za trans-Z-generaciju

Reformirano obrazovanje za trans-Z-generaciju

(Naslovna ilustracija: Informacijsko umjetničko djelo (slika) Koraljke Kovač Dugandžić i fizičko umjetno djelo (tepih) Regeneracije Zabok)

I ta generacija kao i izvorna Z(ombi) generacija bit će »starosljedilačka u digitalnom svijetu«. Ali digitalni svijet, svijet informacija ne omogućuje da se informacije jedu, u njih oblači i pod njima spava. Zato samo 2 % nastave iz tehničke kulture u prevladavajućem svijetu tehnike, nije dovoljno.

prof. emer. Igor Čatić

U Europskom domu u četvrtak 8. prosinca 2016. održana je tribina Utjecaj obrazovanja i medija na Z-generaciju. U središtu izlaganja bio je osvrt na prijedlog Cjelovite kurikularne reforme (CKR). Među ostalim, raspravljen je izbor modela obrazovanja i odgoja za generaciju za koju se radi reforma. Ustanovljeno je da čelništvo rada na CKR-u nije odredilo što će i kako učiti generacija za koju se ona radi. Prva generacija koja bi počela učiti po zamišljenoj reformi, rođena od 2010. i definirana je kao trans-Z-generacija. Predloženo je da se kao model izabere obrazovanje i odgoj na temelju složenih kratica STEAL + SSH. Opravdanost uvođenja složene kratice STEAL potvrđen je unutar 24 sata na Tekstilnim danima Zagreb 2016.

Kreatori CKR-e, pretežno društveno-humanističkog obrazovanja, preuzeli su i to kao mantru složenu kraticu ili akronim STEM. Odakle taj akronim? Iz propagandnog slogana Baracka Obame. On je uočio nedostatak zanimanja američke populacije za obrazovanje na svim razinama za teške predmete obuhvaćene STEM-om. I tom akcijom potiče se uvoz potrebnih kadrova. Posebno onih pametnih, obrazovanih u slabije razvijenim zemljama.

Što znače akronimi STEM i SSH?

Tekstove za javnost nije poželjno započimati s neobjašnjenim kraticama. Što da se radi, kada ni kreatori CKR-e do danas ne znaju ispravno prevesti akronim STEM. Pokušalo im se pomoći člankom Što znači STEM i zašto je važan akronim SSH (Večernji list, 6. listopada 2015.) a kasnije je višekratno tumačenje objavljeno u časopisu Jezik. Svako društvo treba za svakodnevni život i znanja iz SSH.

STEM izvorno znači: science, technology, engineering and mathematics. Svi to prevode na »prvu loptu« i upotrebljavaju 3 lažna prijatelja. STEM je za njih znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika. Pogrešno. Ispravno: prirodna znanost, informatika, tehnika i matematika, prema njemačkom MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik).

Zbog uvođenja kratice SSH (social sciences and humanities, dakle društveno-humanističke znanosti) bio sam žestoko kritiziran. Sada svi misle da će Hrvatsku izvući iz objektivno, teškoća, isključivo stemovci. Koji će početi školovanje 2018. ili 2019. i početi se uključivati u svijet rada tridesetih godina. O razini znanja zagovornika CKT-e govori i izvorna definicija tehnologije iz 1777. Tada je J. Beckmann, agronom i kameralist definirao tehnologiju kao sveobuhvatnu znanost o isprepletenosti tehnike, gospodarstva i društva. Prije koju godinu, dakle gotovo 240 godina poslije Beckmanna smislio sam definiciju. »Svaka ljudska djelatnost (npr. medicina ili tehnika) u funkciji je društveno-humanističkih ciljeva. Koje određuje politika«. Zato je opravdana kritika upletanja politike u CKR izborom prof. dr. Nevena Budaka i dr. sc. Borisa Jokića.

Digitalna škola treba tek sazrijeti

No nije dovoljno nove generacije obrazovati, potrebno ih je i odgajati. Odgoj se ne postiže »smetalima koncentracije u školi«, uvođenjem tzv. e-škole (tableti, računala, pa i programiranje robota). O tome je neuroznanstvenik, prof. Goran Šimić na portalu ZG-magazin 2. rujna 2016. rekao: »Računalo je samo sredstvo, a čovjek mu treba dati smisao. Nikakva tehnologija za sada ne može u potpunosti dokinuti presudan utjecaj nastavnika niti u potpunosti zamijeniti živog učitelja. Škole trebaju pratiti razvoj suvremenih tehnologija, ali upotreba računala u nastavnim programima treba biti svedena na razumnu mjeru o kojoj bi pak trebali odlučiti nastavnici«. Pridodao bih, društveno, posljedično i financijski priznatih nastavnika. Što primjerice misle u SR Njemačkoj o e-učionicama? »Digitalna škola treba tek sazrijeti« (VDI-N, 11. studeni 2016).

Što znači STEAL?

Od 1987. kada sam na sjednici Odbora za školstvo Socijalističkog saveza pokazao Turnerovu piramidu znanja radim na njezinom razvoju. Jedan od koraka bio je 1990. kada sam s njim raspravljao u Dallasu i dogovorili smo – ona se mora trajno dopunjavati.

Obrazovna piramida znanja (25. dani Frane Petrića, rujna 2016.)

U ovaj inačici piramide znanja, matematika (M) zamijenjena je s L (e. languages) dakle u jezike, koji mogu biti formalni i humani. U formalne jezike ubrajaju se: matematika, logika i računalstvo, a u humane jezike: auditivni (vrhunac je komunikacija putem mobitela) i vizualni. Postoje i mješoviti jezici, poput Skype-a, gdje je komunikacija vizualna i auditivna.

U jednom trenutku pomislilo se da moguće je uvesti i još jednu složenu kraticu, koja bolje opisuje poststemovsko obrazovanje (poticaj potječe od akademika V. Paara). A to je akronim STEAM. Engleski science, technology, engineering, art and mathematics, dakle prirodna znanost, informatika, tehnika, art i matematika. Zapravo treba ju u svijet lansirati kao STEAL: prirodna znanost, informatika, tehnika, art i jezici. Zašt se art ne prevodi, ni u piramidi znanja ni ovdje? Zato što je višeznačna, može biti: imenica – umjetnost, umjetnina (artefakt), umjetničko djelo, vještina (skill), umješnost, umijeće, spretnost i pridjev – umjetnički, umjetni (artificial).

Rekordno brza primjena akronima STEAL

U roku kraćem od 24 sata upoznat sam s izvrsnom primjenom STEAL-a. Na savjetovanju tekstilaca 9. prosinca 2016. održani su Tekstilni dani Zagreb, 2016. pod prekrasnim sloganom: Entuzijazam i optimizam. Među ostalim bilo je predavanje Marije Gradečak (Regeneracija) i Koraljke Kovač Dugandžić (TTF) pod nazivom: Ideja-mogućnosti-realizacija.

Opisano je kako se ideja (želim tepih s određenom slikom), mogućnosti (nacrtana slika s određenim brojem boja), realizira, pretvara u hvatljivo tijelo, tepih. Art je u ovom slučaju zastupljen sa slikom (informacijsko umjetničko djelo). No bez vještih tkalja (zanat) nema tepiha (fizičko umjetničko djelo). A pitanje razvoja zanatskih škola, koje će uz pomoć praktičnog rada, učiti naučnike (šegrte) zanatima gotovo i nema u CKR-i. Zato nema limara, alatničara ili dimnjačara.

Trans-Z-generacija

I ta generacija kao i izvorna Z(ombi) generacija bit će »starosljedilačka u digitalnom svijetu«. Ali digitalni svijet, svijet informacija ne omogućuje da se informacije jedu, u njih oblači i pod njima spava (šef kadrova Siemensa, 1999.). Zato samo 2 % nastave iz tehničke kulture u prevladavajućem svijetu tehnike, nije dovoljno.

Opisan je novi akronim STEAL. Oprimjeren je pretvaranjem informacijske umjetnosti (slika) u fizičku umjetnost (tepih). To je dokaz da svaki pojedinac da bi opstao, mora poznavati područja STEAL-a, ali mora promišljati vlastiti život i razvoj društva. Stoga obrazovanje i odgoj mora biti kombinacija STEAL-a i SSH.

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni