Razgovor u povodu: Hamo Čavrk

Razgovor u povodu: Hamo Čavrk

»Sve što živimo je zapravo suvremena umjetnost. Toliko proturječnosti je u politikama, ekonomiji, zaštiti okoliša te pandemiji. Eto tako doživljavam suvremenu umjetnost stvarajući Cartu Incognitu«

Razgovarao: Miroslav Pelikan

Hamo Čavrk, akademski kipar i donedavni profesor na APURI (Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci), istaknuti je hrvatski likovni umjetnik. Autor je složenog kiparskog, grafičkog i slikarskog, opusa.

Realizirali ste niz novih skulptura u drvu. Kada se počeo ostvarivati ovaj ciklus?

Prije tri godine vratio sam se kiparstvu. Svi ovi objekti koje sam napravio u drvetu zapravo su makete objekata koje ću realizirati u pleksiju s LED diodama i zvukom. Normalno, čekam da se pojavi investitor, ha-ha-ha….

Uočavam izrazitu sličnost s motivima koje ste koje ste koristili i u ciklusima grafika i u ciklusima slika.

Misao je uvijek ostala, ovo je samo dokaz da dvodimenzionalnu ideju možeš prenijeti u trodimenzionalni oblik!

Likovna scena?

Ne interesiraju me toliko tuđa kretanja. Interesira me kvaliteta likovnih dijela.

Vaše se skulpture doimaju kao dio svemirskog prostora.

Mi smo dio svemirskog prostora. I u nama postoji svemir. Zato uporno radim Cartu Incognitu da bih lakše plovio po svemiru.

Je li ključ za razumijevanje ovoga ciklusa,slobodni ,neometani pokret,oslobođenost?

U vašem pitanju dali ste i odgovor.

S kakvim se materijalima služite u izradi ovih konstrukcija?

Služim se isključivo s drvetom i vodootpornim bojama.

Radite li usporedo i grafike i slike?

Da, radim, ali u manjem obimu od trodimenzionalnih objekata.

Ima li još novosti u atelijeru?

Trenutno sam iz Zagreba otišao u Mali Lošinj i tu imam mir i bolju koncentraciju za izvedbu mojih projekata, a klima mi odgovora za moje zdravlje.

Planovi, izložbe, monografije?

U ovim vremenima teško je planirati. Kad bude situacija primjerenija krećemo na projekt monografije i realizacije nekih objekata u pleksiju s LED diodama i zvukom.

Kako doživljavate suvremenu umjetnost?

Sve što živimo je zapravo suvremena umjetnost. Toliko proturječnosti je u politikama, ekonomiji, zaštiti okoliša te pandemiji. Eto tako doživljavam suvremenu umjetnost stvarajući Cartu Incognitu.

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni