Ravnateljica iz Krajiške: Nismo od roditelja tražili novac za obnovu škole

Ravnateljica iz Krajiške: Nismo od roditelja tražili novac za obnovu škole

Ravnateljica Osnovne škole Petra Zrinskog Mirjana Jermol, dipl. uč. demantirala je navode koje su na konferenciji za novinare o stanju u školama i vrtićima nakon potresa 24. travnja iznijeli čelnik i tajnica zagrebačkog SDP-a Gordan Maras i Tanja Đaković.

Ravnateljica tvrdi da je na konferenciji održanoj ispred škole iznesen „niz neistina”.

Tvrdi kako su netočne Marasove tvrdnje da je OŠ Petra Zrinskog na čelu s ravnateljicom te nastavnicima i drugim zaposlenicima primorana organizirati peticije i od roditelja tražiti donacije i sponzore za obnovu škole jer joj Grad Zagreb kao osnivač nije pristupio. Smatra kako je riječ o namjernom iznošenju neistinitih vijesti i neutemeljenih optužbi jer su informacije o početku radova na sanaciji bile javno objavljene na mrežnim stranicama škole i to nekoliko dana prije spomenute konferencije za novinare.

„Pripremni radovi na sanaciji i obnovi naše škole koje financira Grad Zagreb već su u tijeku, o čemu su roditelji i zainteresirana javnost primjereno i pravovremeno obaviješteni na mrežnim stranicama škole. Ističem usput kako smo zadovoljni načinom i brzinom kojom je Grad Zagreb kao osnivač pristupio statičkom pregledu, a potom i sanaciji naše škole koja je, nažalost, u potresu teže oštećena”, navodi Jermol.

Tvrdi da Maras izvrće činjenice o dopisu koji je jedan od roditelja škole uputio drugim roditeljima na vlastitu inicijativu.

„Ističem kako nikakav dopis kojim bi se tražila financijska sredstva, donacije ili sponzori za obnovu škole nije upućen roditeljima od strane bilo kojeg zaposlenika naše škole, a sve službene obavijesti koje škola komunicira prema roditeljima, uključujući i obavijesti o sanaciji škole, javno su objavljene na našoj web stranici”, navodi ravnateljica.

Dodaje i kako su netočne i tvrdnje Tanje Đaković kako Grad Zagreb kao osnivač ne ispunjava svoje financijske obveze prema školama, uključujući i njihovu školu, te ne doznačava školama financijska sredstva za materijalne troškove i subvenciju prehrane. (ZG-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni