Raste proračun Zagrebačke županije

Raste proračun Zagrebačke županije

Skupština je prihvatila Društveni ugovor o osnivanju trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja, društva s ograničenom odgovornošću za prijevoz. Članovi društva su Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Krapinsko-zagorska županija. Cilj osnivanja Društva je priprema i realizacija projekata vezanih uz uspostavljanje novog modela organizacije prijevoza putnika

Županijska skupština Zagrebačke županije danas je donijela rebalans proračuna koji iznosi 314,09 milijuna kuna čime je proračun uvećan za 3, 21 milijuna kuna u odnosu na onaj donesen krajem 2013. godine. Rebalans je napravljen zbog potrebe usklađivanja decentraliziranih funkcija s Odlukama Vlade RH, preraspodjele sredstava unutar postojećih projekata i aktivnosti te usklađivanja viška prihoda iz prethodnih godina.

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić rebalans je ocijenio tehničkim. Rebalans je rađen na osnovu realizacije Proračuna za 2013. godinu, koja je po prvi put prešla 300 milijuna kuna i bila je bolja i od one u 2008. godini kada država još nije bila u recesiji. Optimistični su i podaci o izvršenju proračuna u prva tri mjeseca 2014. godine koji pokazuju rast prihoda od poreza na dohodak i to za 5 posto. Kožić je podsjetio da se gotovo 80 posto prihodovne strane proračuna puni upravo iz spomenutog poreza što pokazuje da je stanje u gospodarstvu Zagrebačke županije ipak bolje nego u drugim županijama. Od spomenutih 3,2 milijuna kuna za koji se povećava proračun, najveći iznos i to 2,7 milijuna kuna dodijelit će se Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša s ciljem ubrzanje procesa legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada na području Zagrebačke županije.

Pad kriminaliteta

Prihvaćeno je Izvješće Policijske uprave zagrebačke o stanju i kretanju osnovnih sigurnosnih pokazatelja na području Zagrebačke županije u 2013. godini koje je predstavio načelnik PUZ-a Goran Burušić. Tijekom 2013. godine na području Županije zabilježeno je 3084 kaznenih djela, 2323 prometnih nesreća te 3963 prekršaja protiv javnog reda i mira i drugih zakona. U odnosu na isto razdoblje 2012. godine kriminalitet je u padu za 20 posto, a razriješenost slučajeva viša je za 1,9 posto. Burušić se osvrnuo i na novi ustroj i organizaciju rada policijskih postaja s ciljem povećanja broja policajaca na terenu te smanjena broja rukovoditelja kao i čitav niz preventivnih programa. Također, područje Zagrebačke županije, s aspekta sigurnosti, ocijenio je kao izuzetno sigurno i poželjno za život.

Vezano za projekt integriranog javnog prijevoza putnika, Skupština je prihvatila Društveni ugovor o osnivanju trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja, društva s ograničenom odgovornošću za prijevoz. Članovi društva su Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Krapinsko-zagorska županija. Cilj osnivanja Društva je priprema i realizacija projekata vezanih uz uspostavljanje novog modela organizacije prijevoza putnika i upravljanje istim na teritorijalnim područjima članova Društva.

Ulaganja u zaštitu od poplava

Članovi Skupštine prihvatili su Izvješće o poplavama koje su se dogodile na području Zagrebačke županije u veljači ove godine te o stanju sustava obrane od poplava kojeg su podnijele Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za gornju Savu. U Izvješću se navodi kako je najveći problem s plavljenjem bio na područjima gdje nije izgrađen sustav obrane od poplava i/ili nije izgrađen sustav oborinske odvodnje. Što se tiče ulaganja u program zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina na rijeci Savi, ukupna vrijednost radova u tijeku iznosi 80,2 milijuna kuna, dok se u ovoj godini planiraju izvesti radovi vrijedni 27,3 milijuna kuna.

Prije utvrđivanja dnevnog reda vijećnici SDP-a, HNS-a, HSLS-a i HSU-a napustili su sjednicu s obzirom da nije prihvaćen njihov prijedlog da se sjednica Skupštine odgodi za nekoliko dana. Naime, s dnevnog reda skinuta je točka o donošenju odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj I/119 jer se smatralo da je zaključak matičnog Odbora netočno napisan. Zbog spomenute pogreške vijećnici navedenih stranaka zatražili su reviziju svih pripremljenih materijala te odgodu sjednice Skupštine. Većinom glasova vijećnika, takav prijedlog nije podržan.

Na Aktualnom satu prisutne vijećnike zanimalo je na koji način se SB Naftalan opskrbljuje naftom, odnosno naftalanom kojim se vrši liječenje pacijenata te planira li Zagrebačka županija nabavu novog mamografa koji je trenutno u kvaru i ne omogućava obavljanje preventivnih pregleda za potencijalno rano otkrivanje karcinoma dojke. Postavljana su pitanja vezana uz asfaltiranje županijske ceste 3024 u naselju Bunjani; kada će Županija raspisati natječaj za sufinanciranje projekata udruga koje se bave zaštitom okoliša i prirode, te koliko je do sada riješeno predmeta legalizacije objekata u Zagrebačkoj županiji. Posljednje pitanje aktualnog sata, postavljeno po četvrti put do sada, ticalo se početka sanacije potoka Gorjak, a odgovor se zahtijevao od nadležnog ministarstva. (zg-magazin)